Rusza miejski program leczenia niepłodności metodą in vitro

Data dodania: 07 marzec 2023
Rusza miejski program leczenia niepłodności metodą in vitro

Od dzisiaj zainteresowane pary mogą zgłaszać się do trzech wybranych w konkursie  podmiotów medycznych, żeby skorzystać z miejskiego wsparcia finansowego do leczenia niepłodności metodą in vitro. Na realizację programu w latach 2023-2025 Miasto przeznaczy ponad 1,5 mln zł.

 

Adresatem programu są kobiety w wieku 25-40 lat., które przeszły postępowanie diagnostyczne w kierunku niepłodności. Skorzysta z niego 150 par pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim, zamieszkujących w Lublinie od co najmniej 12 miesięcy oraz rozliczające podatek w naszym mieście. Kwalifikowanie par do programu będzie przeprowadzane zgodnie
z kolejnością zgłoszeń do wybranych w konkursie placówek medycznych.

 

Dołączyliśmy do grona samorządów oferujących swoim mieszkańcom wsparcie w leczeniu niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Mamy świadomość tego, że coraz większa liczba osób boryka się z takimi trudnościami, a niepłodność staje się istotnym problemem społecznym. Opracowanie miejskiego programu skierowanego do par zamieszkujących na terenie Lublina oraz finansowanie go z budżetu miasta to nasza odpowiedź na faktyczne, uzasadnione medycznie problemy społeczeństwa. Brak wsparcia finansowego procesu leczenia niepłodności ze strony budżetu państwa oraz ogólnopolskich rozwiązań systemowych oznacza pozbawienie wielu par możliwości posiadania potomstwa – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

 

Miejski program polityki zdrowotnej dofinansowania do leczenia niepłodności metodą in vitro zakłada wsparcie finansowe do wykonania 2 procedur zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego dla każdej z minimum 50 par zakwalifikowanych rocznie do programu. Będzie to dofinansowanie
w wysokości 5 tys. zł do jednej procedury in vitro.

 

Światowa Organizacja Zdrowia uznaje niepłodność za chorobę społeczną, a towarzystwa medyczne alarmują, że zmaga się z nią nawet 1,5 mln par w Polsce. Zdajemy sobie sprawę
z tego, jak trudne są doświadczenia osób, które ze względu na stan zdrowia mają trudności
z posiadaniem potomstwa. Procedury medyczne w tym zakresie świadczone są w ramach usług komercyjnych, bez wsparcia z budżetu państwa, co jest barierą wykluczającą wiele par. Dzięki naszemu programowi z procedur biotechnologicznych współfinansowanych przez Miasto, skorzystać będzie mogło co najmniej 150 par. Wierzę, że w większości tych przypadków, efektem będzie szczęśliwe powiększenie rodzin
– mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

 

Miejski program „Dofinansowanie do programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Lublin” realizować będą trzy podmioty wybrane
w konkursie. Każdy z nich w ciągu 3 lat powinien zrealizować po 100 procedur. Pary zainteresowane leczeniem niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego z uwzględnieniem miejskiego wsparcia, mogą zgłaszać się bezpośrednio do tych podmiotów. Uzyskają tam szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków udziału w programie.

 

Realizatorami programu są:

  • Gyncentrum, ul. T. Zana 32a, 20- 601 Lublin;
  • Konsorcjum – Ab ovo i Centrum Bocian, ul. Relaksowa 26, 20-819 Lublin;
  • Ovum Rozdrodczość i Andrologia, Konopnica 85F, 21-030 Motycz.

 

Kwalifikowanie par do programu będzie przeprowadzane zgodnie z kolejnością zgłoszeń
do wybranych w konkursie placówek medycznych. Pierwszeństwo w przystąpieniu do programu przysługiwać będzie w przypadku schorzeń wymagających leczenia gonadotoksycznego, np. przy chorobie nowotworowej.

 

Niezbędne warunki formalne, które należy spełnić to:

  • pozostawanie w związku małżeńskim lub partnerskim,
  • zamieszkanie w Lublinie od co najmniej 12 miesięcy (na dzień kwalifikacji do Programu),
  • rozliczanie się z podatków w I lub III Urzędzie Skarbowym w Lublinie.

 

Ponadto para nie może uczestniczyć ani ubiegać się o uczestnictwo równolegle w innym programie o podobnym charakterze, finansowanym ze środków publicznych. Ponadto ubiega się o dofinansowanie tylko u jednego realizatora programu. Adresatem programu są kobiety w wieku 25-40 lat.

 

Z końcem ubiegłego roku, podczas grudniowej sesji, Rada Miasta Lublin zdecydowała o przyjęciu programu polityki zdrowotnej w zakresie dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Lublin. Program będzie realizowany
w latach 2023–2025.

designed by know-line.pl