Rusza nowe centrum dla seniorów

Data dodania: 09 grudzień 2022
Rusza nowe centrum dla seniorów

Mieszkańcy powyżej 60. roku życia mogą już korzystać z nowej placówki w dzielnicy Czechów. Przy ul. Śliwińskiego 5 powstało Środowiskowe Centrum Seniorów. Funkcjonuje tam Punkt Dziennego Pobytu, Punkt Domowej Opieki oraz Środowiskowy Klub Seniora. Miasto kontynuować będzie również usługę teleopieki dla seniorów.

Ograniczenie potrzeby korzystania z całodobowej pomocy instytucjonalnej to jeden z celów prowadzonej przez Miasto polityki społecznej. Środowiskowe Centrum Seniorów na Czechowie to miejsce, które bez wątpienia zapewni wielu osobom właściwą i profesjonalną pomoc świadczoną
w przyjacielskiej i rodzinnej atmosferze. Głównym założeniem utworzenia nowej placówki jest wspieranie seniorów w tym, aby jak najdłużej pozostawali samodzielni i aktywni w swoim środowisku zamieszkania
– mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Środowiskowe Centrum Seniorów w dzielnicy Czechów przeznaczone jest dla osób w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo. Placówka powstała w budynku Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Śliwińskiego 5. Wydzieloną część szkoły zmodernizowano i przystosowano do potrzeb osób starszych. Do dyspozycji seniorów są dwie przestronne sale, kuchnia oraz toalety. Sala świetlicowa, która pełni funkcję sali spotkań i jadalni, wyposażona jest m.in. w stoły z krzesłami, fotele, szafę, komodę, laptop, telewizor, rzutnik i ekran do projekcji filmów oraz radioodtwarzacz. W sali rekreacyjnej znajduje się sprzęt do ćwiczeń – rowerek stacjonarny, bieżnia, rotory oraz drobne przyrządy do ćwiczeń. W pełni wyposażony aneks kuchenny umożliwia przeprowadzanie zajęć z zakresu terapii kulinarnej.
W Centrum znajdują się dwie toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W ramach Środowiskowego Centrum Seniorów przewidziano Punkt Dziennego Pobytu, Punkt Domowej Opieki i Środowiskowy Klub Seniora. Punkt Dziennego Pobytu to propozycja dla 30 osób w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo i samodzielnych w wykonywaniu codziennych czynności. Seniorzy mogą brać tu udział m.in. w zajęciach terapeutyczno-aktywizujących i edukacyjnych (muzycznych, plastycznych, literackich, kulinarnych, językowych, ćwiczeniach pamięciowych), a także ruchowych (gimnastyka, ćwiczeniach na sprzęcie rehabilitacyjnym, Nordic Walking, masaże). Uczestnicy mają zapewnione wsparcie psychologiczne i socjalne, a zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych terapeutów. Seniorzy mają również możliwość skorzystania na miejscu z obiadów. Koszty uczestniczenia w zajęciach i wydarzeniach uzależnione są od wysokości dochodu.

Z kolei, Punkt Domowej Opieki to oferta dla 40 osób z dzielnicy Czechów, których stan zdrowia uniemożliwia samodzielne opuszczanie miejsca zamieszkania, chcących skorzystać z dowozu posiłków do domu. Tak jak w innych częściach miasta posiłki dostarczane będą od poniedziałku do piątku, a odpłatność za nie uzależniona jest od wysokości dochodu. Mieszkańcy mogą też liczyć
na poradnictwo, wsparcie socjalne i możliwość uczestniczenia w spotkaniach okolicznościowych organizowanych w Centrum.

Rozwijanie pasji, zdobywanie nowych umiejętności i aktywne spędzanie wolnego czasu
to natomiast propozycja Środowiskowego Klubu Seniora przeznaczona dla samodzielnych
i aktywnych osób starszych
. Uczestnicy mogą skorzystać tu bezpłatnie z zajęć rozwijających zainteresowania (plastycznych, muzycznych, poetyckich, rękodzielniczych) oraz ruchowych,
a także wziąć udział w treningach pamięci, spacerach, wycieczkach i zabawach tanecznych.

Do nowej placówki na Czechowie zapisało się już ponad 100 osób. Pierwsze zajęcia zaplanowano na 12 grudnia.

Utworzenie Środowiskowego Centrum Seniorów to działanie dofinansowane ze środków z grantu otrzymanego z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach projektu pt. „Opracowanie
i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś priorytetowa Efektywne Polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Wartość grantu wynosi ponad 2 mln zł, z czego ponad 1,7 mln zł pochodzi ze środków europejskich, co stanowi około 84% wartości projektu,
a reszta z budżetu państwa.

Środki pochodzące z grantu pozwolą też na kontynuowanie usługi teleopieki, czyli nowoczesnego systemu wsparcia, zapewniającego bezpieczeństwo seniorów i zwiększającego ich samodzielność. Osoby zakwalifikowane do korzystania z tej usługi otrzymują tzw. opaski życia służące do wzywania natychmiastowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Każda opaska posiada przycisk SOS do bezpośredniego połączenia z Centrum Teleopieki funkcjonującego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Do zadań jego pracowników należy m. in. odbieranie alarmów z opaski, nawiązywanie kontaktu z seniorem, wezwanie pomocy, czy stałe monitorowanie stanu technicznego
i poziomu naładowania opasek. Użytkownik opaski w sytuacji poczucia zagrożenia korzysta z przycisku SOS, a w przypadku np. omdlenia opaska łączy się z Centrum samoczynnie, informując o zdarzeniu
i miejscu pobytu osoby. Ponadto urządzenie umożliwia monitorowanie funkcji życiowych, posiada czujnik upadku, czujnik zdjęcia i założenia opaski, lokalizator GPS oraz pomiar poziomu ładowania baterii. Pierwsze opaski życia trafiły do mieszkańców Lublina już w 2019 roku. Do października 2022 r. z usługi skorzystało łącznie 1679 osób. Obecnie opaski są używane przez 836 osób

designed by know-line.pl