Rusza przetarg na rewitalizację Placu Litewskiego

Data dodania: 08 październik 2015

[b]Miasto rozpoczęło procedurę przetargową na rewitalizację Placu Litewskiego.[/b] Treść ogłoszenia przetargowego została przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Od tego momentu potencjalni wykonawcy mają 40 dni na złożenie ofert. [b]Nazwy firm, które zdecydują się na start w przetargu poznamy najprawdopodobniej 16 listopada.[/b] Roztrzygnięcie przetargu i wyłonienie wykonawcy modernizacji placu planowane jest jeszcze w tym roku. Pierwsze prace przy przebudowie infrastruktury rozpoczną się w przyszłym roku, a Plac Litewski po przebudowie zobaczymy rok później, wiosną 2017 roku.

– [i]Centrum miasta zmieni się diametralnie. Budujemy nową jakość przestrzeni, która będzie stanowić wizytówkę Lublina. Przebudowa Placu Litewskiego będzie realizowana w ramach projektu pn. Rewitalizacja części Śródmieścia miasta Lublin, który jest jednym z projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Środki na realizację tej inwestycji pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Plac Litewski to jedno z najbardziej reprezentacyjnych miejsc w Lublinie, dlatego zależy nam, by wszystkie prace zakończyć przez latem 2017 i oddać plac do dyspozycji mieszkańców w jubileuszowym roku 700- lecia miasta[/i] – [b]mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin[/b]

W ramach modernizacji uporządkowana zostanie przestrzeń publiczna Placu Litewskiego o powierzchni ok 35 000 m2. Miejsce centralnej fontanny miejskiej zajmie [b]nowoczesny i interaktywny kompleks urządzeń wodnych.[/b] Nowością będzie również wyłącznie z ruchu kołowego i przekształcenie w reprezentacyjny [b]pasaż pieszy ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kapucyńskiej oraz ul. Plac Litewski.[/b]

W trakcie robót Plac Litewski pozostanie dostępny dla realizowanych tam obchodów świąt i uroczystości narodowych. Pierwsze prace przy modernizacji infrastruktury wraz z budową nowych sieci instalacyjnych rozpoczną się w 2016 roku. Równolegle prowadzone będą prace przy urządzaniu terenów zielonych, z uporządkowaniem układu ścieżek i zmianą nawierzchni. Obecny szalet miejski zajmie nowy, podziemny obiekt z dostępem dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczeniem do przewijania niemowląt. Wykonany zostanie także plac zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem.

Trwają przygotowania do dalszego etapu modernizacji centrum Lublina. Urząd Miasta Lublin rozpoczął opracowanie dokumentacji dla modernizacji obecnego deptaka. Zastosowanie rozwiązań funkcjonalno-architektonicznych pozwoli na odświeżenie tej części miasta, a dzięki rewaloryzacji nawiąże do zrewitalizowanego Placu Lietwskiego.

Przebudowa Placu Litewskiego przewidziana jest do realizacji w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

#1C
#2C
#3C

designed by net-line.pl