Ruszyła rekrutacja do przedszkoli! Trwa do 31 marca

Data dodania: 01 marzec 2016

[b]Na lubelskich przedszkolaków czeka 10 tys. miejsc w placówkach publicznych oraz prywatnych. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie prowadzona do końca marca. Przed nami akcja informacyjna „sobota w szkole”.[/b]

Zmiany w prawie oświatowym wydłużyły ponownie okres wychowania przedszkolnego od 3 do 6 roku życia dzieci, stąd zmiany w systemie rekrutacji na rok szkolny 2016/2017. Dzieci w wieku 5-6 lat są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, z kolei dzieci w wieku 4 lat mają prawo do wychowania przedszkolnego. Zadaniem miasta jest zapewnienie miejsc dla wszystkich chętnych dzieci wieku 4-6 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

– [b]Dzieci 4, 5 i 6letnie[/b], które do tej pory korzystały z wychowania przedszkolnego mają prawo do kontynuowania wychowanie przedszkolnego w swoim przedszkolu;
– [b]Dzieci 5 i 6letnie[/b], które mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, a do tej pory nie uczęszczały do przedszkoli samorządowych, mają zorganizowane miejsca w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;
– [b]Dzieci 6letnie[/b], które realizować będą obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła w obwodzie której mieszkają, w następnym roku szkolnym na wniosek będą przyjęte do pierwszej klasy tej szkoły bez postępowania rekrutacyjnego;
– [b]Dzieci 6letnie[/b], które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne mogą podjąć naukę w klasie I szkoły podstawowej;

#1C

[b]Rekrutacja i miejsca[/b]
W terminie od 1 do 31 marca rodzice mogą zgłosić swoje dziecko do wybranego przedszkola lub oddziału przedszkolnego dostarczając wypełniony wniosek wraz załącznikami. Wniosek dziecka będzie możliwy do uzupełnienia i wydrukowania ze strony www.rekrutacja.p-lublin.eu.

Wprowadzając dane do formularza zgłoszenia poprzez stronę internetową, rodzice uzyskują możliwość wyboru [b]5 placówek wychowania przedszkolnego[/b] prowadzonych przez Miasto Lublin. Rodzic po wypełnieniu, składa wniosek w formie papierowej tylko w placówce pierwszego wyboru.

Zapisy i rekrutacja dzieci do klasy pierwszej odbywają się z wykorzystaniem strony internetowej: www.rekrutacja.sp.lublin.eu

Miasto Lublin przygotowało [b]8 682 miejsca w prowadzonych przez siebie 64 przedszkolach i jednym zespole przedszkolnym oraz 4 punktach przedszkolnych.

[/b] Ponadto w [b]27 szkołach podstawowych przygotowanych jest 48 oddziałów przedszkolnych, które dysponują 1016 miejscami dla dzieci 5-6 letnich[/b]. Łącznie w edukacji samorządowej przygotowanych jest 9 698 miejsc. Sieć placówek przedszkolnych prowadzonych przez miasto w bieżącym roku szkolnym [b]uzupełniają 2 przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne[/b], które dysponują [b]260 miejscami dla dzieci w wieku przedszkolnym[/b], oraz wyodrębnione w drodze otwartego konkursu ofert Przedszkole Niepubliczne Akademia Poziomkowa – które przygotowało [b]45 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym[/b]. Placówki te prowadzić będą rekrutację na takich samych zasadach jak przedszkola publiczne.  

Łącznie w tych placówkach przygotowanych jest
10 003 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym.   Liczba wolnych miejsc do naboru na rok szkolny 2016/2017 to obecnie łącznie ok 2 790 miejsc w przedszkolach (ok. 1870 miejsc) i oddziałach przedszkolnych (ok. 920) – wg stanu na dzień 29.02.2016 r.

#2C

designed by net-line.pl