Ruszyły konsultacje społeczne „Standardów Mobilności Miejskiej”

Data dodania: 10 czerwiec 2024
Ruszyły konsultacje społeczne „Standardów Mobilności Miejskiej”

Miasto rozpoczyna dyskusję publiczną na temat „Standardów Mobilności Miejskiej”. Konsultacje społeczne w tym temacie ruszyły dzisiaj (10 czerwca) i potrwają do końca października.

 

Aktualizacja i ponowna weryfikacja potrzeb mieszkanek i mieszkańców Lublina w zakresie przemieszczania się po mieście, pozwoli na stworzenie „Standardów Mobilności Miejskiej”. Mają one na celu ujednolicić oraz wskazać jak planować i rozwijać infrastrukturę pieszą, rowerową oraz tę związaną z transportem zbiorowym, aby była ona dostępna i zachęcała do korzystania. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych i podzielenia się swoimi opiniami. Pozwoli to wspólnie wypracować ostateczną treść dokumentu, ważnego z punktu widzenia użytkowników różnych form podróżowania po mieście – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

 

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie uwag związanych z utworzeniem nowego dokumentu strategicznego, aktualizującego cztery obecnie funkcjonujące uchwały i zarządzenia:

  • „Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Lublin” (link do dokumentu);
  • „Politykę Rowerową Miasta Lublin” (link do dokumentu);
  • „Lubelskie Standardy Piesze. Kierunki rozwoju ruchu pieszego w Lublinie” (link do dokumentu);
  • „ Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040)” (link do dokumentu).

Harmonogram konsultacji zakłada dwa etapy. Pierwszy potrwa do 15 sierpnia i będzie polegał na zbieraniu propozycji oraz uwag od mieszkanek i mieszkańców Lublina na piśmie, przez internet oraz/lub za pomocą ankiety online dostępnej na stronie. Uwagi na piśmie należy kierować na adres: Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością, ul. Krochmalna 13i, 20-401 Lublin, zaś elektronicznie za pośrednictwem maila: konsultacje@lublin.eu.

Z kolei w trakcie drugiego etapu, czyli od 30 września do 31 października, nastąpi wyłożenie projektu dokumentu na stronie lublin.eu oraz zbieranie propozycji/uwag od mieszkanek i mieszkańców na piśmie lub przez internet. W tym czasie przewidziano również dwa otwarte spotkania konsultacyjne. Ich termin i miejsce zostaną podane również na stronie lublin.eu, w zakładce: Mieszkańcy/Partycypacja/Konsultacje społeczne/Mobilność.

Szczegółowe informacje o konsultacjach społecznych znajdują się pod linkiem.

 

designed by know-line.pl