Samorządy Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego wspólnie na rzecz rozwoju kultury

Data dodania: 09 maj 2024
Samorządy Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego wspólnie na rzecz rozwoju kultury

Dzień Europy oraz udział Lublina w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 stały się okazją do zawarcia Unii Kultury Obszaru Metropolitalnego. Miasta, gminy i powiaty Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego podpisały dzisiaj (9 maja) deklarację współpracy kulturalnej. Jej efektem jest powstanie regionalnej sieci, której głównym celem działań jest rozwój i promocja kultury Lubelszczyzny.

Świętowanie dwudziestej rocznicy dołączenia Polski do wspólnoty europejskiej w naszym mieście wiąże się ze staraniami Lublina o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. W aplikacji konkursowej przyświeca nam idea Re:union. Pod tym hasłem odwołujemy się do tradycji Unii Lubelskiej, której efektem była ponadnarodowa, wieloetniczna i wieloreligijna wspólnota. Re:union oznacza dla nas ponowną integrację, dialog międzysektorowy, międzypokoleniowy i międzykulturowy oraz sieciowanie z partnerami z regionu i z zagranicy. Dlatego w Dniu Europy razem z przedstawicielkami i przedstawicielami samorządów Obszaru Metropolitalnego Lublina podpisaliśmy deklarację na rzecz wspólnej pracy w zakresie rozwoju kultury w regionie – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Celem zawarcia Unii Kultury Obszaru Metropolitalnego jest zainicjowanie trwałej i ożywionej regionalnej współpracy kulturalnej, utworzenie sieci miast współpracujących na rzecz rozwoju kultury Lubelszczyzny, jej promocji w kraju i zagranicą, opracowania strategii rozwoju kultury w naszym regionie, a także, w przypadku otrzymania przez Lublin tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, wspólnego świętowania w 2029 roku. Unia realizowana w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego w podpisanej deklaracji zobowiązuje się do podjęcia współpracy na rzecz aktywizacji środowisk samorządowych, artystycznych i pozarządowych Lubelszczyzny. W swoich założeniach opiera się na realizacji wspólnych przedsięwzięć artystycznych, wzajemnej promocji miast, gmin i powiatów oraz współtworzeniu nowej jakości polityk kulturalnych. Unia to także nowe możliwości w zakresie wymiany kulturalnej, promowania lokalnych artystów, animatorów i instytucji kultury, tworzenia wspólnych projektów oraz inspirowania szerokiej debaty nad rozwojem kultury w samorządach.

Impulsem do nawiązania współpracy z miastami, gminami i powiatami regionu są starania Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Poprzez zawarcie Unii, Miasto Lublin chce podzielić się ideą ESK i potraktować ją jako punkt wyjścia do namysłu nad wspólną koncepcją partnerstwa miast i gmin wschodniej Polski, by móc je promować na arenie międzynarodowej podczas starań i obchodów Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Zawiązana sieć kulturalnej współpracy stanie się ważnym elementem programu ESK 2029. Wspólnie z lokalnymi partnerami Miasto stworzy specjalne wydarzenia dla lokalnych społeczności naszego regionu. Dodatkowo każdy uczestnik Unii będzie miał okazję do opracowania własnej koncepcji rozwoju kultury, uwzględniającej lokalne aspekty aktywności społecznej, potencjału promocyjnego oraz planowania strategicznego. W swoich założeniach Unia Kultury Obszaru Metropolitalnego będzie funkcjonowała bez względu na wyniki konkursu o tytuł ESK 2029.

Stowarzyszenie Lubelski Obszar Metropolitalny jest organizacją zrzeszającą jednostki samorządu terytorialnego, pełniącą funkcję związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, powołaną przez 26 partnerów. Jego celem jest zapewnienie zrównoważonego, zintegrowanego i długofalowego rozwoju miast, gmin i powiatów w Lubelskim Obszarze Metropolitalnym oraz zacieśnianie partnerskiej współpracy przy realizacji zadań przewidzianych w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Członkami Stowarzyszenia są: Miasto Lublin, Gmina Bełżyce, Gmina Bychawa, Gmina Garbów, Gmina Głusk, Gmina Jabłonna, Gmina Jastków, Gmina Kamionka, Gmina Konopnica, Gmina Lubartów, Miasto Lubartów, Gmina Łęczna, Gmina Mełgiew, Gmina Nałęczów, Gmina Niedrzwica Duża, Gmina Niemce, Gmina Piaski, Gmina Spiczyn, Gmina Strzyżewice, Miasto Świdnik, Gmina Wojciechów, Gmina Wólka, Powiat Lubelski, Powiat Lubartowski, Powiat Puławski, Powiat Świdnicki.

 

designed by know-line.pl