Seminarium i warsztaty dla rozwoju ruchu pieszego

Data dodania: 14 czerwiec 2016
 
Urząd Miasta Lublin, autorzy projektu „Miasto dla Ludzi – lubelskie standardy infrastruktury pieszej” oraz firma TransEko zapraszają na spotkanie poświęcone kierunkom rozwoju ruchu pieszego w Lublinie oraz wymianie wiedzy nt. potrzeb pieszych w mieście i dobrych praktyk projektowych dot. ruchu pieszego.

 

 

Od blisko 2 lat wspólnie z partnerami ze strony społecznej pracujemy nad tematyką ruchu pieszego w mieście. W ramach opracowywania docelowego dokumentu Standardów Pieszych chcemy korzystać z doświadczeń innych miast i wiedzy gości zapraszanych do Lublina. Do udziału i dyskusji na otwartych spotkaniach szczególnie chcemy zaprosić mieszkańców Lublina, którzy najlepiej znają lokalne problemy i potrzeby, ale także mogą przekazać nam różne ciekawe rozwiązania i pomysły – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin

Gościem specjalnym seminarium będzie Zygmunt Użdalewicz, który przedstawi prezentację „Miejsce dla człowieka w przestrzeni ulicznej”. Zygmunt Użdalewicz od wielu lat zajmuje się zagadnieniami inżynierii ruchu, jest doradcą i konsultantem w zakresie rozwiązań komunikacyjnych. Jako pierwszy w Polsce opracował wytyczne uprzywilejowania transportu publicznego oraz zbiór zasad uspokojenia ruchu drogowego. Od lat 70.ub.w. propaguje tezę o konieczności humanizacji projektowania rozwiązań komunikacyjnych. Uczestniczył w procesie zamknięcia dla ruchu kołowego Starego Miasta w Warszawie i Krakowie.

Drugim tematem, zaprezentowanym przez Agnieszkę Rogalę z biura projektowo-konsultingowego Transeko będą „Piesi w centrum Leicester”.

Podczas warsztatów uczestnicy będą analizowali założenia dotyczące wstępnej koncepcji sieci pieszej w Lublinie. Główna sieć piesza ma obejmować zarówno istniejące ciągi wzdłuż dróg i terenów zielonych, ale także zakładać powstanie nowych, takich które pozwolą na skrócenie drogi, uczynienie jej bardziej komfortową i bezpieczną. Sieć może obejmować połączenia najszybsze, ale także nieco dłuższe, położone dalej od głównych dróg. Rozwój takich sieci będzie sprzyjał nie tylko zachęceniu mieszkańców do częstszego chodzenia pieszo, ale również ułatwi dotarcie do przystanków i węzłów komunikacji miejskiej.

LUBELSKIE STANDARDY PIESZE. KIERUNKI ROZWOJU RUCHU PIESZEGO W LUBLINIE

Spotkanie odbędzie się w środę, 15 czerwca (środa) w Centrum Kultury, w Sali Czarnej (ul. Peowiaków 12).
Spotkanie podzielone jest na dwie części:

  • Seminarium w godzinach 16:00-18:00 – wstęp wolny
  • Warsztaty, od godz. 18:15

Szczegółowy program spotkania w załączeniu.
Uwaga – udział w warsztatach po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: a.rogala@transeko.pl

Pliki do pobrania

Koncepcja rozwoju sieci pieszej_09_06.pdf

Koncepcja rozwoju sieci pieszej
 

Zaproszenie_15 czerwca 2015.pdf

Zaproszenie na seminarium i warsztaty_15 czerwca 2015
 
(www.lublin.eu)
designed by net-line.pl