Sesja "Źródła do dziejów lubelskiego klasztoru brygidek"

Data dodania: 16 styczeń 2012

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Instytut Historii Kościoła Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie

zapraszają na sesję

Źródła do dziejów lubelskiego klasztoru brygidek

19 stycznia 2012 r. godz. 16.00
Czytelnia Zbiorów Specjalnych WBP
Lublin, ul. Narutowicza 4
Przewodniczenie sesji
ks. dr Jarosław R. Marczewski

Wystąpienia:
Źródła archeologiczne
Pochówki zakonne – mgr Rafał Niedźwiadek (Archee, Lublin)

Źródła architektoniczne
Mury średniowiecznego kościoła – Marek J. Cempla, Stanisław Cechosz, Łukasz Holcer
(Cempla i Partnerzy, Kraków)
Źródła ikonograficzne
Gotyckie malowidła ścienne – Bożena Żbikowska-Sobieraj, Jacek Sobieraj
(AC Konserwacja Zabytków, Kraków)
Polichromia z wizerunkiem monarchy – mgr Dominik Szulc (UMCS, Lublin)
Nowożytny wystrój świątyni – dr Lidia Kwiatkowska-Frejlich (UMCS, Lublin)

Źródła archiwalne
Rękopisy brygidzkie i obce – ks. dr Jarosław R. Marczewski (KUL, Lublin)

Dyskusja

Prezentacja krytycznej edycji źródłowej „Metryka brygidek lubelskich”, oprac. ks. Jarosław R. Marczewski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011

Goście spotkania będą mogli zakupić prezentowaną publikację oraz obejrzeć wystawę

„Trudne lata. Wielkie dni. Zakony żeńskie w PRL”

designed by know-line.pl