Skład nowej Rady Seniorów Miasta Lublin

Data dodania: 20 maj 2024
Skład nowej Rady Seniorów Miasta Lublin

Nowa Rada Seniorów Miasta Lublin rozpoczęła działalność. Dzisiaj (20 maja) na uroczystym spotkaniu w Ratuszu Anna Augustyniak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych podziękowała ustępującym członkom III kadencji Rady, a nowym wręczyła nominacje.

Rada Seniorów od lat stanowi dla nas duże wsparcie w realizacji działań na rzecz najstarszych mieszkanek i mieszkańców naszego miasta. Członkowie Rady dzielą się z nami doświadczeniem i służą pomocą podczas tworzenia kolejnych form wsparcia czy udogodnień dla lubelskich seniorów. Wspólnie staramy się, by Lublin był miejscem przyjaznym i otwartym na potrzeby wszystkich osób, niezależnie od wieku. Bardzo dziękuję ustępującym członkom Rady za ich dotychczasowe zaangażowanie, a nowym życzę powodzenia – mówi Anna Augustyniak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Zgodnie ze statutem Rady Seniorów Miasta Lublin, kandydatów do nowej kadencji do 15 marca zgłaszały podmioty działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku. Swoją kandydaturę mogły także zgłosić osobiście osoby zaangażowane we wsparcie środowiska seniorów, posiadające poparcie co najmniej 30 mieszkańców Lublina, którzy ukończyli 60 lat. Do Rady Seniorów Miasta Lublin na IV kadencję w latach 2024-2029 powołani zostali:

 1. Wiesława Bieniek – zgłoszona przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy z siedzibą w Lublinie;
 2. Barbara Frankiewicz-Ćwikła – zgłoszona przez Fundację Strefa Dorastania;
 3. Elżbieta Gębala – kandydat samodzielny;
 4. dr Mateusz Gortat – zgłoszony przez Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie;
 5. Krystyna Krzyżanowska-Mróz – zgłoszona przez Fundację Aktywności Obywatelskiej;
 6. Hanna Księżopolska-Bachmatiuk – kandydat samodzielny;
 7. Anna Kuszneruk – kandydat samodzielny;
 8. dr Maria Laskowska-Szcześniak – zgłoszona przez Fundację Tysiąca Kroków;
 9. Katarzyna Otachel – zgłoszona przez Fundację na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae”;
 10. Teresa Radomska – zgłoszona przez Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu Oddział w Lublinie;
 11. Sławomir Skowronek – kandydat samodzielny;
 12. Krystyna Strzelecka – zgłoszona przez Fundację Maturita;
 13. Barbara Tokarska – zgłoszona przez Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża;
 14. Małgorzata Zmysłowska – zgłoszona przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej „Artos”.

Członkowie nowej Rady wybrali spośród siebie władze – Przewodniczącą Radydr Marię Laskowską-Szcześniak, Zastępczynię Przewodniczącej RadyMałgorzatę Zmysłowską oraz SekretarzaSławomira Skowronka. Prezydium Rady Seniorów społeczność miasta pozna osobiście na inauguracji Lubelskich Dni Seniora, 3 czerwca.

Rada Seniorów Miasta Lublin jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Lublin we wszystkich obszarach dotyczących osób starszych. Przedmiotem działania Rady jest m.in. opiniowanie i konsultowanie spraw dotyczących sytuacji seniorów, opiniowanie aktów prawa miejscowego w tym zakresie, inicjowanie działań na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie współpracy władz samorządowych Miasta Lublin ze środowiskiem działającym na rzecz osób starszych. Członkowie Rady Seniorów m.in. uczestniczą w sesjach Rady Miasta Lublin, opiniują zadania Budżetu Obywatelskiego, biorą udział w konferencjach i zebraniach lubelskich organizacji pozarządowych, są także zaangażowani w organizację wydarzeń dla seniorów – m.in. Lubelskich Dni Seniora, akcji „Odczaruj Jesień Życia” czy konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Aktywnie promują także Lubelską Kartę Seniora.

Aktualne informacje dotyczące Rady Seniorów Miasta Lublin oraz lista jej członków dostępne są na stronie lublin.eu w zakładce Mieszkańcy/Seniorzy.

designed by know-line.pl