Śmiec(i)MY- konkurs filmowy

Data dodania: 26 kwiecień 2011

Dzikie wysypiska, brak segregacji śmieci, niski poziom wiedzy o recyklingu – jak można rozwiązać te problemy? Najszybciej poprzez edukację i zabawę. Taka idea towarzyszy ogłoszonemu przez Fundację „Pro Terra” konkursowi filmowemu „Śmieć(i)MY”.

Celem konkursu i towarzyszącego mu przeglądu filmowego jest szeroko zakrojona akcja edukacyjna popularyzująca problematykę ochrony środowiska oraz zagrożenia wynikające z rosnącej ilości odpadów i problemy, jakie z tego faktu wynikają. – Filmy poruszające tę tematykę będą doskonałym sposobem na zwrócenie uwagi na problem odpadów oraz wzmocnienie lokalnych działań edukacyjnych, zmierzających do ograniczania ich ilości – mówi Joanna Ciechanowska-Barnuś, prezes zarządu Fundacji „Pro Terra” Centrum Edukacji Ekologicznej dla Zrównoważonego Rozwoju z Poznania.

W konkursie filmowym „Śmieć(i)MY” mogą wziąć udział uczniowie wszystkich typów szkół, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe lub inne podmioty. Prace konkursowe można zgłaszać w dwóch kategoriach: jako filmy amatorskie lub profesjonalne, w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku. Film nie może trwać dłużej niż 12 minut.

Zgłaszane do konkursu filmy mogą mieć charakter edukacyjny, pokazywać zagrożenia, zwracać uwagę na lokalne potrzeby lub popularyzować przykłady dobrych praktyk, a także mówić o ludzkich postawach lub upowszechniać wiedzę na temat odpadów i ich wpływu na środowisko. Wszystkie filmy zostaną umieszczone w Internecie, a najlepsze wyróżnione atrakcyjnymi nagrodami ufundowanymi przez sponsora wydarzenia – firmę Remondis.

Finał konkursu i przegląd zgłoszonych filmów odbędzie się podczas Targów Poleko w Poznaniu w listopadzie. Regulamin, szczegółowe informacje i karta zgłoszenia dostępne na stronie www.proterra.pl.

designed by know-line.pl