Sokolnik rozpoczął pracę w Ogrodzie Saskim

Data dodania: 04 marzec 2016

[b]Rozpoczeły się prace związane z płoszeniem gawronów tzw. metodą sokoliczną na terenie Ogrodu Saskiego. Praca Sokolnika trwa od połowy lutego i zakończy się w połowie kwietnia. Przed wprowadzeniem sokołów na teren Ogrodu Saskiego odbyło się ręczne usuwanie gniazd gawronich. Całkowity koszt tej usługi to 25 tys zł.[/b]

Pod koniec 2012 roku w Ogrodzie Saskim znajdowało się około 500 gniazd ptaków z gatunku gawron Corvus frugilegus. Była to najliczniejsza kolonia tego gatunku spośród wszystkich 9 znajdujących na terenie Lublina (dane pozyskane z Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego w Lublinie). Po usunięciu z drzew gniazd oraz płoszeniu metodą sokolniczą żyjących na terenie Ogrodu Saskiego gawronó, w drugiej połowie 2013 roku nie zaobserwowano nowych gniazd, a ptaki występowały nielicznie. We wrześniu 2014 r. stwierdzono obecność ok. 50 sztuk gniazd. Z kolei przed przystąpieniem do płoszenia w 2015 roku stwierdzono obecność około 30 gniazd, a w 2016 roku było ich już tylko około 10 sztuk.

Od momentu podjęcia pierwszej akcji płoszenia gawronów przez miasto w 2013 roku ptaki te nie odbudowały kolonii tak licznej jak pod koniec 2012 roku. Można więc uznać, że [b]metoda ta jest wysoce skuteczna i przynosi oczekiwane efekty.[/b] Uzyskanie zadowalających oraz długoterminowych rezultatów przy sezonowym przypływie ptaków migrujących, takich jak gawrony, jest możliwe dzięki cyklicznego powtarzania płoszenie w latach kolejnych.

Płoszenie gawronów metodą sokolniczą na terenie Ogrodu Saskiego w Lublinie jest wykonywane w ramach Kompleksowej konserwacji zieleni na terenie Ogrodu Saskiego w Lublinie, której wykonawcą jest Remondis Sp. z o. o. oraz Floreko tworzącymi konsorcjum. Usługa sokolnicza polegająca na płoszeniu gawronów jest wykonywana zgodnie ze specyfikacją wykonania prac oraz na podstawie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w miesiącach od lutego do kwietnia, przez okres minimum 2 miesięcy.

designed by know-line.pl