Spotkanie Kultury Enter No. 7

Data dodania: 22 marzec 2011

[b]Prezentacja filmu „Złoty Wrzesień. Kronika Galicji 1939-1941” („Золотий вересень. Хроніка Галичини 1939-1941р.”) oraz dyskusja pt. Perspektywy rozwoju kinematografii ukraińskiej.

25 marca 2011 (piątek), godz. 15:00 [/b]

Warsztaty Kultury – Sala widowiskowa
Ul. Ks. J. Popiełuszki 5, Lublin

Taras Chymicz (Invert Pictures, Lwów)
Jurij Chnatkowski (A-Z Art, Lwów)

Prowadzenie: Łukasz Jasina

O filmie:
Zrealizowany we Lwowie film Tarasa Chymicza, opowiada o radzieckiej okupacji Zachodniej Ukrainy w latach 1939-41. Obraz, w oparciu o wypowiedzi świadków, komentarze polskich i ukraińskich historyków, odnalezione dokumenty, zdjęcia i kroniki filmowe, przenosi nas w krótki okres historii Zachodniej Ukrainy, w którym dwaj najwięksi tyrani XX w. – Hitler i Stalin, zrujnowali całą wielokulturową, przedwojenną, galicyjską cywilizację i kulturę tych terenów. Ten zniszczony świat nigdy już nie powstał z gruzów. Wydarzenia „złotego września” przez bardzo długi czas osnute były tajemnicą i tabu, pozostając poza uwagą historyków, jak i ogółu. Zostały zapomniane przez społeczeństwo. Film ilustrowany jest wątkami fabularnymi, odgrywanymi przez profesjonalnych lwowskich aktorów i miłośników rekonstrukcji historycznej.

Film powstał w 2010 na zamówienie „Zachodnio-Ukraińskiego Centrum Badań Historycznych”. Realizacja: Invert Pictures. Reżyseria: Taras Chymicz.

#2l [b]Raport z kulturalnego Lwowa

25 marca 2011 (piątek), godz. 18:00

Warsztaty Kultury – Sala widowiskowa
Ul. Ks. J. Popiełuszki 5, Lublin[/b]

Bohdan Szumyłowicz (Centrum Historii Miejskiej, Lwów)
Zynowij Mazuryk (Towarzystwo Muzeów i Galerii Zachodniej Ukrainy, Lwów)
Taras Woźniak (Ji, Lwów)
Iryna Magdysz (Ji, Lwów)
Jurij Hnatkowski (A-Z Art, Lwów)
Roman Hankewicz (ESK, Lwów)

Prowadzenie: Grzegorz Józefczuk (Gazeta Wyborcza, Lublin).

Dyskusję poprzedzi promocja lwowskiego czasopisma kulturalnego A-Z Art, którą poprowadzą jego twórcy: Walentyna Synenka, Natalia Kosmolińska, Jurij Hnatkowski.

O uczestnikach:
Bohdan Szumyłowicz – manager projektów artystycznych, historyk w lwowskim Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej, organizator festiwalu Media Depo.
Zynowij Mazuryk – przewodniczący Towarzystwa Muzeów i Galerii Zachodniej Ukrainy, historyk, wykładowca Lwowskiej akademii sztuki, manager kultury.
Taras Woźniak – założyciel magazynu Ji, politolog, kierownik działu kontaktów z zagranicą, oraz promocji regionu przy lwowskiej radzie obwodowej.
Iryna Magdysz – redaktor naczelna magazynu Ji, manager projektów międzynarodowych: „Rok Pinzela we Lwowie”, „Odrodzenie spuścizny Aleksandra Fredry”, „Benkowa Wisznia”.
Jurij Hnatkowski – współtwórca A-Z Art, dyrektor Lwowskiego Pałacu Sztuki.
Walentyna Synenka – członek redakcji A-Z Art, manager projektów kulturalnych , PR manager Pałacu Sztuki we Lwowie.
Natalia Kosmolińska – członek redakcji A-Z Art, krytyk, dziennikarz, historyk sztuki.
Roman Hankewicz – historyk sztuki, kurator, manager projektów Instytutu Sztuki Aktualnej we Lwowie, współpracownik pracowni Wobec Wschodu przy ESK Lublin-Lwów.

designed by know-line.pl