Spotkanie "Urzędnik wobec sztuki w przestrzeni miasta"

Data dodania: 31 styczeń 2011

Wszechnica Miejska i Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

serdecznie zapraszają na spotkanie z panią
Beatą Urbanowicz
– koordynatorką projektu plastycznego wystroju miasta
przy Wydziale Architektury i Budownictwa w Urzędzie Miejskim Wrocławia

"Urzędnik wobec sztuki w przestrzeni miasta"

które odbędzie się 1 lutego we wtorek o godzinie 18.00 w Galerii Lipowa
13 – ul. Lipowa 13 (wejście z boku budynku od strony cmentarza)

#1l Beata Urbanowicz:
"Czy sztuka w mieście jest potrzebna? Jestem pewna, że tak. Moja pewność
jest podstawą wszelkich działań jakie podejmuję w Urzędzie Miejskim
Wrocławia, gdzie w zespole Architekta Miasta od trzech lat pełnię funkcję
Koordynatora projektu plastycznego wystroju miasta. W skrócie nazywana
Plastykiem Miejskim, jestem jednak wykształconym architektem.
Przez wiele lat współpracowałam z mężem w pracowni autorskiej, gdzie
projektowaliśmy i realizowaliśmy przestrzenne elementy plastyczne do
architektury i do przestrzeni publicznych. Stąd moje doświadczenie w zakresie
form przestrzennych i dobra znajomość zagadnienia."
Z całym tekstem p. Urbanowicz można się zapoznać tutaj:
http://kulturaenter.pl/sztuka-w-przestrzeni-miejskiej-%E2%80%93-ostatnie-doswiadczenia-we-wroclawiu/2011/01/

Praktyka i doświadczenie Beaty Urbanowicz może być dobrym wzorcem do
budowania pozytywnej relacji między instytucjami zajmującymi się
sztukami wizualnymi a urzędami. Lublin jest miastem, które cierpi na
brak sztuki w przestrzeni publicznej, a pojedyncze przykłady tylko
wzmacniają świadomość niedostatków w tej sferze. Kolejne instytucje
planują projekty zajmujące się tą tematyką, a powołanie podobnego
stanowiska przy Urzędzie Miasta Lublin ułatwi współpracę między
instytucjami a urzędami i wpłynie na zmianę wizerunku miasta
wzbogaconego o sztukę w przestrzeni miejskiej.

designed by net-line.pl