Spotkanie wokół książki o prof. Kerstenie – wybitnym historyku, konsultancie filmów Potop i Pan Wołodyjowski

Data dodania: 19 kwiecień 2024
Spotkanie wokół książki o prof. Kerstenie – wybitnym historyku, konsultancie filmów Potop i Pan Wołodyjowski

Zapraszamy na spotkanie wokół książki pt. „Profesor Adam Kersten 1930-1983: uczony, nauczyciel, człowiek” (red. prof. Dariusz Kupisz), które odbędzie się 24 kwietnia 2024 r. o godz. 12:30 w Instytucie Historii UMCS (sala 318, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A, Lublin).

Wydarzenie będzie okazją do wspomnień (starszych pracowników Instytutu i pamiętających prof. Kerstena naukowców reprezentujących inne dyscypliny naukowe) oraz przypomnienia naukowej sylwetki jednego z najznakomitszych badaczy epoki wczesnonowożytnej w dziejach Polski, który przez wiele lat związany był z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej.

Profesor A. Kersten jest autorem wybitnych i ciągle aktualnych monografii dotyczących zwłaszcza wojskowości we wczesnonowożytnej Polsce. W powszechnej pamięci zapisał się jako konsultant historyczny filmu i serialu telewizyjnego Pan Wołodyjowski (1968), współautor scenariusza do filmu Potop (1974) i historyk dbający o zgodność fabuły z realiami ówczesnej wojny, a także autor otwartych wykładów z historii Polski wygłaszanych w trudnym okresie tzw. pierwszej Solidarności. Jak wspominają uczestnicy, sala widowiskowa „Chatki Żaka” w trakcie tych odważnych wystąpień była wypełniona po brzegi.

Książka opowiada o osiągnięciach, ale i osobie profesora. Niezależnie od niej pamięć o nim jest szczególnie żywa wśród doktorantów Instytutu Historii, już od 2011 roku beneficjentów Fundacji Krystyny i Adama Kerstenów. Podstawowym celem Fundacji pozostaje bowiem przyznawanie stypendiów młodym ludziom podejmującym badania w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.

designed by know-line.pl