Spotkanie z Anną Jawor, autorką książki „Europolizacja. Kultura i dopełnianie europejskości na przykładzie Zamościa”

Data dodania: 08 listopad 2011

Studenckie Koło Informacji Naukowej „Palimpsest” zaprasza na spotkanie z Anną Jawor, autorką książki „Europolizacja. Kultura i dopełnianie europejskości na przykładzie Zamościa”.

Wydarzenie odbędzie się 14 listopada w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie o godzinie 11:00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu.

Anna Jawor jest socjologiem kultury, doktorantką w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, wykłada na socjologii i kulturoznawstwie. Pracuje też w Instytucie Slawistyki PAN. Autorka książek: „Europolizacja. Kultura i dopełnianie europejskości na przykładzie Zamościa” (2011), „Kultura w mieście idealnym” (2009), tomiku poezji „Po pierwsze” (2003), a także wielu esejów i artykułów. Obecnie pracuje nad zbiorową publikacją pod roboczym tytułem „Mniejszości, subkultury, outsiderzy”. Pochodzi z Zamościa. Od 2000 roku współpracuje z lokalną prasą: „Tygodnikiem Zamojskim”, „Zamojskim Kwartnikiem Kulturalnym”, a także innymi tytułami, m.in. z (wychodzącym w Lublinie) „Forum Akademickim”. W lipcu br. koordynowała projekt badawczy „Percepcja Zamościa przez turystów” zrealizowany przez zespół badawczy Koła Kulturoznawczego SWPS, którego jest opiekunką. Jej zainteresowania koncentrują się wokół wojen kulturowych, zróżnicowania wartości i sposobów życia, tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze."

designed by know-line.pl