Spotkanie z Marcinem Jasińskim

Data dodania: 09 luty 2011

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Wszechnicy Miejskiej, którego gościem będzie:
Marcin Jasiński – Naczelnik Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Biura Kultury Urzędu m. st. Warszawy.

Czas
10 lutego 2011 (czwartek), godz. 18.00
Miejsce
w siedzibie Zachęty, Galeria Lipowa 13, ul. Lipowa 13 (wejście od Obrońców Pokoju)

Organizatorzy
– Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
– Biuro ESK 2016, Wydział Kultury Miasta Lublin.

Marcin Jasiński jest Naczelnikiem Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Biura Kultury Urzędu m. st. Warszawy, zajmuje się współpracą z III sektorem, na wszystkich polach działalności kulturalnej, szczególnie dialogiem społecznym z warszawskimi Komisjami Dialogu Społecznego (działającymi przy Biurze Kultury, zrzeszającymi warszawskie organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury) oraz ogłaszaniem i rozstrzyganiem konkursów dotacyjnych.

Opowie i pokaże przykłady projektów w przestrzeni publicznej zrealizowane w Warszawie. Będą to wyłącznie projekty zrealizowane przy współudziale Miasta lub miejskich instytucji, spółek, etc. Nie będzie to oczywiście wykład z historii sztuki, a dobór projektów nie jest autorskim rankingiem prelegenta. Pokaże on raczej jak mogą funkcjonować poszczególne komórki Urzędu, ze szczególnym naciskiem na Biuro Kultury i konkursy dotacyjne. Ponieważ próbujemy podjąć dyskusję i poruszyć ważny dla naszego miasta problem kształtowania jego przestrzeni – staramy się zapraszać osoby, które mogą poprzez wykład i rozmowę pokazać dobre praktyki i rozwiązania stosowane w innych ośrodkach, możliwe do wykorzystania w Lublinie.

Wszechnica Miejska jest programem eksperckim wspierającym SPOKO. W ramach Wszechnicy zapraszani są specjaliści lub praktycy, którzy mogą pomóc w naświetleniu konkretnej sprawy lub rozwiązaniu problemu związanego z szeroko pojętą kulturą w Lublinie i aktywnością obywatelską. Wyszukiwaniem takich ludzi, zgłaszaniem ich do cyklu oraz organizacją ich wizyt zajmują się poszczególne środowiska.

Celem Wszechnicy jest promocja dobrych praktyk, sprawdzonych rozwiązań a także integracja środowisk oraz dostarczanie ludziom motywacji do działania i wiary w jego sukces. Prelegentami Wszechnicy w przyszłości mogą i powinny być również osoby z Lublina i regionu, które chciałyby się podzielić swoim doświadczeniem, dorobkiem, osiągnięciami. Podobne spotkania spełniające rolę nieformalnej "wszechnicy" nt. relacji obywatel-miasto oczywiście odbywają się od dawna. Warto jednak zidentyfikować te działania, jako osobny, autonomiczny program służący obywatelom, wesprzeć finansowo i otworzyć dla wszystkich chętnych i aktywnych. Chcielibyśmy, aby Wszechnica Miejska była kontynuowana, jako program UM niezależnie od wyników ESK, jako wsparcie realizacji strategii rozwoju kultury i rozwoju miasta w ogóle.

designed by know-line.pl