Spotkanie z Wojciechem Gilewiczem w ramach cyklu Artyści Lubelskiej Kolekcji

Data dodania: 23 maj 2011

[b]Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
zaprasza na spotkanie w cyklu Artyści Lubelskiej Kolekcji

spotkanie z Wojciechem Gilewiczem
poprowadzi Paulina Zarębska

25 maja 2011 (środa), godzina 18.00
Galeria Lipowa 13, ul. Lipowa w Lublinie
(budynek CH Plaza Lublin, wejście od ul. Obrońców Pokoju)[/b]

________________________________________________________________________________

Wojciech Gilewicz, artysta wierny tradycji malarskiej bada nowe relacje między sztuką
i przestrzenią, oraz analizuje możliwości wykorzystywanego medium – wychodzi poza cube
galerii wkomponowując swoje malarskie obrazy w otaczającą rzeczywistość. Posługując się
tradycyjną, mimetyczną metodą tworzy niewielkie obrazy rzeczywistości, które następnie
umieszcza na miejscu modela przesłaniając oryginał. Czasem uzupełnia zastany pejzaż –
zawsze jednak obraz jest wartością dodaną. Głównym punktem odniesienia dla artysty było
zawsze malarstwo. Jednak, aby dokumentować działania w przestrzeni, włączył do pracy
medium fotograficzne, zastąpione później przez kamerę. W miarę upływu czasu poszarzało się
pole zainteresowań artysty, początkowo ograniczone do badania rzeczywistości i tworzenia
jej sfragmentaryzowanych obrazów malarskich. Nieruchoma kamera zaczęła rejestrować więcej,
nie tylko działanie twórcy, ale także otaczającą rzeczywistość, w tym tą społeczną. Powoli
stała się głównym medium, to ona buduje obraz rzeczywistości nadal sfragmentaryzowanej,
poddanej woyerystycznemu oglądowi artysty-intruza, obserwującego świat z zewnątrz. Jednak
nawet film opiera się na malarskiej kompozycji, kadrze uchwyconym przez nieruchomą kamerę.

Wojciech Gilewicz jest malarzem, fotografem, autorem instalacji i filmów wideo. Urodził się
w 1974 roku w Biłgoraju. W latach 1994 -1996 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu
(Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby). Edukację kontynuował w Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie, gdzie w 1999 roku uzyskał dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Leona Tarasewicza.
Mieszka i pracuje w Warszawie i w Nowym Jorku.

designed by know-line.pl