środa, 8 listopada, godz. 9.00, Ratusz, pl. Łokietka 1 / I sesja Młodzieżowej Rady Miasta Lublin XVIII kadencji

Data dodania: 06 listopad 2023
środa, 8 listopada, godz. 9.00, Ratusz, pl. Łokietka 1 / I sesja Młodzieżowej Rady Miasta Lublin XVIII kadencji

W najbliższą środę (8 listopada) odbędzie się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta Lublin XVIII kadencji. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00 w sali obrad Rady Miasta Lublin w Ratuszu, pl. Łokietka 1. W programie spotkania zaplanowano m.in. ślubowanie radnych, wybór prezydium Rady oraz ukonstytuowanie się komisji.

23 października 2023 r. w lubelskich szkołach ponadpodstawowych odbyły się wybory do XVIII kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, w których wybrano 36 radnych. Podczas pierwszej sesji, ślubowanie od nowych radnych odbierze Przewodniczący Rady Miasta Lublin Jarosław Pakuła i od tego momentu będą oni mogli korzystać z pełni praw określonych w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.

Młodzieżową Radę Miasta Lublin I kadencji powołano w 2006 roku w celu wzmacniania obywatelskiej postawy młodzieży Lublina oraz edukacji w ramach procesów demokratycznych. Jej struktura, cele i środki działania, a także ordynacja wyborcza zostały skonstruowane tak, aby wspierać rozwój młodzieży pod kątem aktywności na gruncie lokalnej społeczności oraz poznania mechanizmów demokracji. Młodzieżowa Rada stanowi reprezentację mieszkanek i mieszkańców miasta, będących uczennicami i uczniami szkół ponadpodstawowych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Ma charakter opiniotwórczo-doradczy. Radni do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin wybierani są w tajnych, bezpośrednich, równych i powszechnych wyborach. Młodzieżowi radni podejmują uchwały zawierające ich wnioski czy pomysły, które trafiają następnie do Rady Miasta Lublin. Inicjują również działania realizowane we własnym zakresie, wydarzenia, konferencje czy zawody sportowe.

designed by net-line.pl