Śródmieście z kolejną przestrzenią dla młodych

Data dodania: 11 wrzesień 2023
Śródmieście z kolejną przestrzenią dla młodych

„Prusa 2” to czwarte już miejsce w Lublinie wspierające rozwój, realizację pasji
i umożliwiające spotkania z rówieśnikami. Miasto tworzy je w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

  Sukces HEJ! przy ul. Peowiaków 11 utwierdza nas w przekonaniu, że działania do jakich zobowiązaliśmy się aplikując o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 to dobry kierunek rozwoju. Tworząc miasto przyjazne młodym wsłuchujemy się w ich potrzeby oraz staramy dostosowywać do ich wizji wspólnej teraźniejszości i przyszłości. Wzmacniamy młodzież i stwarzamy jej możliwości realnego wpływu na funkcjonowanie Lublina. Cieszę się, że lubelskie organizacje pozarządowe tak chętnie włączają się w proponowane przez nas działania – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Przestrzeń młodych powstała w ramach otwartego konkursu ofert na stworzenie, realizację
i ewaluację otwartych miejsc dla młodzieży ogłoszonego przez Miasto Lublin. Zlokalizowana jest przy ul. Prusa 2 w dzielnicy Śródmieście i od adresu pochodzi jej nazwa. Nowym miejscem opiekują się dwie lubelskie organizacje pozarządowe Instytut Aktywizacji i Rozwoju Społecznego oraz Fundacja Animatorów i Twórców Kultury TRACH.

 Otwarte przestrzenie młodzieżowe w lubelskich dzielnicach to ważny element na mapie Lublina, jako Europejskiej Stolicy Młodzieży. Zgodnie z postulatem młodych udostępniamy kolejne miejsca, które mogą być kształtowane i wykorzystywane zgodnie z ich oczekiwaniami. Jestem pewna,
że „Prusa 2”, podobnie jak funkcjonujące już tego typu przestrzenie, będzie pełna energii, pomysłów i działań pozwalających na samorealizację oraz rozwijanie pasji i talentów
– mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu
i Partycypacji, Pełnomocniczka Prezydenta ds. Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023
.

 Przestrzeń zorganizowano w oparciu o wypracowane wspólnie z młodzieżą standardy. Są one wdrażane we wszystkich miejscach powstałych w efekcie rozstrzygnięcia konkursów. „Prusa 2” oferuje ponad 500 gier planszowych, komiksy, drukarki 3D, sprzęt fotograficzny
i wiele innych narzędzi do wykorzystania przez młodych ludzi. Lokal przy ul. Prusa 2 będzie czynny od poniedziałku do piątku, a w weekendy według potrzeb. Godziny otwarcia pozostają elastyczne, zgodne z oczekiwaniami młodzieży.

W dniu otwarcia w przestrzeni młodych przy ul. Prusa 2 odbywają się spotkania integracyjne
i warsztaty dla młodzieży. Oficjalnemu otwarciu towarzyszy również wystawa projektów młodzieżowych realizowanych przez wolontariuszy Instytutu Aktywizacji i Rozwoju Społecznego.

Powstanie sieci miejsc dla młodzieży jest efektem realizacji zapisów aplikacji finalnej o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. Miasto zobowiązało się w niej do stworzenia otwartych przestrzeni dla młodzieży, w których mogą realizować swoje pasje i zainteresowania, spotkać się
z przyjaciółmi czy w spokoju odrobić lekcje.

Pierwszym tego typu miejscem jest „Hej!” przy ul. Peowiaków 11 otwarte w październiku 2022 r. we współpracy z IKEA w ramach działania „Przestrzeń Młodych” („Youth Space”) w inicjatywie bilateralnej „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży – projekty i inicjatywy angażujące
i włączające lokalne społeczności”, które korzysta z dofinansowania pochodzącego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, za pośrednictwem Funduszy EOG i Funduszy Norweskich. Od momentu otwarcia Hej! odwiedziło już ponad 7,5 tys. osób.

 Odpowiedzią na potrzeby młodych ludzi z dzielnicy Felin jest otwarty 4 lipca br. „ReWir”, który pełni funkcję integracyjną i partycypacyjną. Odbywają się tam cykliczne zajęcia dla młodzieży, m.in. warsztaty medialne, fotograficzne czy trening kreatywności, ale również rękodzielnicze – tworzenia biżuterii, maskotek. Organizowane są również spotkania szachowe. Z oferty „ReWiru” skorzystało już ok. 300 osób.

Z początkiem września, przy ul. Jana Sawy 5 funkcjonowanie rozpoczęło „Po Prostu Fajne Miejsce”. Otwarciu tej przestrzeni młodzieżowej w dzielnicy Rury towarzyszyły dwa dni warsztatów i swobodnych spotkań, które połączone były z wernisażem wystawy „Próba przed zaśnięciem”, dostępnej dla zwiedzających do 6 października.

Do końca tego roku, w Lublinie zostaną otwarte jeszcze kolejne trzy przestrzenie młodzieżowe.

designed by know-line.pl