Start rekrutacji do klas I dla kandydatów spoza obwodu

Data dodania: 19 marzec 2024
Start rekrutacji do klas I dla kandydatów spoza obwodu

19 marca ruszyła rekrutacja do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu. Wolnymi miejscami dysponują 42 szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Lublin. Rekrutacja dotyczy także dzieci do oddziałów integracyjnych w Szkołach Podstawowych nr: 15, 28, 32, 43 i 5 oraz kandydatów do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 23.

To kolejny ważny dzień dla lubelskich rodziców przyszłorocznych pierwszoklasistów, w sytuacji gdy zdecydowali się wysłać swoje dziecko do szkoły poza obwodem. Do 26 marca prowadzimy rekrutację na wolne miejsca w klasach ogólnodostępnych oraz do oddziałów integracyjnych i sportowych. Dzieci z orzeczeniami mogą ubiegać się o przyjęcie do klas integracyjnych, które przygotowaliśmy w pięciu naszych szkołach podstawowych. Miłośników pływania z kolei zachęcamy do rekrutacji do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania.

Rekrutacja odbywa się na wniosek rodzica złożony w szkole pierwszego wyboru w terminie od 19 do 26 marca do godz. 14.00 i jest prowadzona przez system elektroniczny → edu.lublin.eu → aplikacje dla rodziców → nabór do szkół podstawowych. Przy rekrutacji na wolne miejsca w oddziałach ogólnodostępnych można wybrać maksymalnie 3 szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Lublin, które we wniosku rekrutacyjnym wskazuje się w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. Jeżeli kandydat nie zakwalifikuje się do żadnej z trzech wybranych szkół powinien zgłosić się do szkoły obwodowej.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do oddziałów ogólnodostępnych (w zakresie liczby zaplanowanych oddziałów) prowadzą szkoły:

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie;
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie;
 3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie;
 4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie;
 5. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie;
 6. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie;
 7. Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie;
 8. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie;
 9. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stanisławy Filipiny Paleolog w Lublinie (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2);
 10. Szkoła Podstawowa nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie (Zespół Szkół nr 12);
 11. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie;
 12. Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie;
 13. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie;
 14. Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie;
 15. Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie;
 16. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie;
 17. Szkoła Podstawowa nr 22 im. Bolesława Prusa w Lublinie (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5);
 18. Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie;
 19. Szkoła Podstawowa nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2);
 20. Szkoła Podstawowa nr 25 im. Władysława Broniewskiego w Lublinie (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1);
 21. Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie;
 22. Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie;
 23. Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie;
 24. Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie;
 25. Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie;
 26. Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie;
 27. Szkoła Podstawowa nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie;
 28. Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie;
 29. Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie;
 30. Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie;
 31. Szkoła Podstawowa nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 w Lublinie;
 32. Szkoła Podstawowa nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lublinie;
 33. Szkoła Podstawowa nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie;
 34. Szkoła Podstawowa nr 44  w Lublinie (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich);
 35. Szkoła Podstawowa nr 45 w Lublinie (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta);
 36. Szkoła Podstawowa nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie;
 37. Szkoła Podstawowa nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Lublinie;
 38. Szkoła Podstawowa nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie;
 39. Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie;
 40. Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie;
 41. Szkoła Podstawowa nr 52 im Marii Konopnickiej w Lublinie;
 42. Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie.

Oddziały integracyjne dostępne są w: Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Elektrycznej, Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Radości, Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. K. Przerwy-Tetmajera, Szkole Podstawowej nr 43 przy ul. Śliwińskiego i Szkole Podstawowej nr 51 przy ul. Bursztynowej. Oddział sportowy w dyscyplinie pływanie zaplanowano w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Podzamcze.

Kalendarz rekrutacji:

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 19 marca od godz. 8.00 do 26 marca do godz. 14.00;
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 5 kwietnia godz. 12.00;
 • Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: od 5 kwietnia od godziny 12.00 do 12 kwietnia do godz. 14.00;
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 16 kwietnia godz. 13.00.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły, oddziału przedszkolnego w danej szkole lub szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła – 8 pkt.;
 • kandydat realizuje roczne przygotowanie przedszkolne w danej szkole – 8 pkt;
 • rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie: oboje rodzice/rodzic samotnie wychowujący/oboje opiekunowie prawni/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata – 4 pkt; jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata – 2 pkt;
 • przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata jest zatrudniony lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy Lublin – 1 pkt;
 • przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzeństwo kandydata jest absolwentem szkoły – 1 pkt;
 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola lub żłobka funkcjonującego na terenie obwodu danej szkoły – 1 pkt.

Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny, co oznacza, że kandydaci, którzy przystępują do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły lub kandydaci do oddziału integracyjnego (miejsca dla dzieci z orzeczeniem) lub sportowego, nie złożyli w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego. Dotyczy to szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Lublin. Oferty szkół i informacje dostępne są na stronie rekrutacji kandydata.

Wszystkie szczegóły, terminy i kryteria dotyczące rekrutacji do klas I szkół podstawowych dostępne są na stronie Lublin.eu.

designed by know-line.pl