STARTUJ Z BIZNESEM – 40 tysięcy na otwarcie własnej firmy.

Data dodania: 02 luty 2011

Niedawno informowaliśmy o projekcie „Startuj z biznesem” realizowanym przez Stowarzyszenie PAIP, w którym do zgarnięcia jest 40 tysięcy na założenie działalności gospodarczej. W grudniu odbyła się pierwsza tura naboru do projektu. W ramach rekrutacji wyłoniono 30 osób, których pomysły na biznes okazały się najlepsze spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń. Aż połowa z zakwalifikowanych uczestników nie ukończyła 24 roku życia. Jeszcze w lutym PAIP uruchamia drugi cykl rekrutacji, po raz kolejny proponując miejsca w projekcie 30 potencjalnym przedsiębiorcom.

Aby zakwalifikować się do projektu należy ze strony [url]www.startuj.paip.pl[/url] pobrać formularz rekrutacyjny i złożyć go wraz z wymaganymi załącznikami w biurze projektu przy ul. Zielonej 6/4 w Lublinie, w wyznaczonym przez PAIP terminie.

Każde zgłoszenie oceniane jest pod względem merytorycznym przez 2 osoby i odpowiednio punktowane. Opis pomysłu powinien obejmować rzetelną analizę rynku, na którym nowe przedsiębiorstwo ma funkcjonować, mocne i słabe strony przedsięwzięcia, szanse i zagrożenia, jakie może napotkać firma w pierwszym okresie swojego funkcjonowania. Istotnym elementem jest również świadomość u kandydatów działań, jakie podejmą w celu pozyskania klientów oraz zapewnienia konkurencyjności swojej firmy. Wszak wiadomo, że to właśnie od klientów i umiejętności ich pozyskania oraz utrzymania zależy w dużej mierze powodzenie naszego przedsięwzięcia.

Osoby zakwalifikowane do projektu przejdą przez trwający około półtora miesiąca 50 – godzinny blok szkoleniowy, którego celem jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia firmy pod względem formalno – prawnym. W ramach szkolenia przyszli przedsiębiorcy nabędą wiedzę z zakresu przygotowania biznesplanu, czynności, jakie należy wykonać, aby z powodzeniem zarejestrować działalność, marketingu i sprzedaży. Dodatkowo każdy z uczestników będzie miał do dyspozycji 3 godziny indywidualnych konsultacji, podczas których będzie możliwa praca nad własnym biznesplanem. Przygotowany biznesplan składany jest do biura PAIP i oceniany przez ekspertów, którzy spośród 30 złożonych wniosków, rekomendują 19 do dofinansowania.

Jednak jednorazowa dotacja inwestycyjna to nie wszystko, co PAIP ma do zaoferowania. Od momentu zarejestrowania działalności gospodarczej przez 6 miesięcy można uzyskać dodatkowo wsparcie pomostowe w wysokości 1300 zł miesięcznie na pokrycie bieżących wydatków przedsięwzięcia.

Z uwagi na profil Stowarzyszenia, które za cel przyjął sobie wspieranie przedsiębiorczości zwłaszcza wśród ludzi młodych, studentów i absolwentów uczelni wyższych, wsparcie oferowane w ramach projektu kierowane jest głównie do osób, które nie ukończyły 24 roku życia. Priorytetowo traktowane będą młode kobiety z uwagi na ich niższą niż w przypadku mężczyzn aktywność na polu biznesowym. Dlatego też dodatkową zachętę stanowi dla nich możliwość otrzymania dodatkowych punktów na starcie za spełnienie przynajmniej jednego z następujących kryteriów: nie ukończony 24 rok życia, status studentki / absolwentki (do 12 miesięcy od ukończenia studiów), zamieszkanie na obszarze wiejskim. Udział w projekcie mogą wziąć osoby nieaktywne zawodowo uczące się (np. studentki i studenci) oraz osoby zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne.

Szanse na zdobycie kapitału i rozpoczęcie funkcjonowania na własną rękę, są duże. Potrzeba jednak dużej determinacji już na etapie aplikowania do projektu. Jak wiadomo, prowadzenie działalności gospodarczej, szczególnie w pierwszym okresie, wymaga poświęcenia. Poświęcenie to procentuje jednak w momencie, kiedy nasze „maleństwo” zaczyna przynosić wymierne korzyści. I nie chodzi tu o korzyści wyłącznie dla nas, przedsiębiorców, ale również dla regionalnej gospodarki. Czemu więc nie wziąć się do roboty i zacząć kształtować wspólne dobro?

Projekt „Startuj z biznesem” proponujemy wszystkim tym, którzy nie boją się wyzwań, a swoją przyszłość wiążą z własnym biznesem.

Wszystkie szczegóły dotyczące projektu oraz rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej [url]www.startuj.paip.pl[/url] oraz pod numerem telefonu 81 525 27 47. Biuro Stowarzyszenia PAIP mieści się przy ul. Zielonej 6/4 w Lublinie.

#1c

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

designed by know-line.pl