Startują Szkolne Budżety Obywatelskie

Data dodania: 03 kwiecień 2024
Startują Szkolne Budżety Obywatelskie

Startuje czwarta edycja Szkolnych Budżetów Obywatelskich. Placówki oświatowe mogą już zgłaszać chęć udziału w konkursie. Wybrane pomysły otrzymają po 4 tys. zł, a dzieci szansę nauki partycypacji społecznej poprzez wspólne decyzje o podziale i realizacji przyznanego budżetu. Bilans minionej, trzeciej edycji Szkolnych Budżetów Obywatelskich to 34 projekty zrealizowane w 20 placówkach.

Szkolne Budżety Obywatelskie to dla uczennic i uczniów w Lublinie często pierwsze doświadczenie demokracji w praktyce. Zapraszam placówki oświatowe do udziału w czwartej edycji konkursu. Każda ze zwycięskich szkół otrzyma wsparcie finansowe, organizacyjne i merytoryczne w zakresie realizacji procesu. Warto wziąć udział, bo nasze działania zostały dostrzeżone również na arenie europejskiej i jako przykład dobrych praktyk prezentowane są na terenie kraju – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Szkolne Budżety Obywatelskie to konkurs umożliwiający dofinansowanie projektów tworzonych przez młodzież lubelskich placówek oświatowych. Każda ze zwycięskich szkół otrzymuje po 4 tys. zł oraz wsparcie w przeprowadzeniu na swoim terenie Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Szkolne Zespoły Robocze odpowiadać będą za stworzenie regulaminów szkolnych budżetów obywatelskich, ich promocję wśród społeczności szkolnej (uczniów, rodziców, pracowników), rekrutację i wspólną selekcję projektów wybranych do realizacji przez społeczność szkolną. Placówki wspierają się wzajemnie, następuje integracja międzyszkolna, wymiana doświadczeń, inspiracji oraz świętowanie sukcesów.

Okazją do podsumowania trzeciej edycji Szkolnych Budżetów Obywatelskich było spotkanie z udziałem przedstawicielek i przedstawicieli Szkolnych Zespołów Roboczych oraz dyrekcji szkół. W ramach zakończonej już edycji uczniowie, a także rodzice, nauczyciele czy inni pracownicy szkół tworzyli mapy potrzeb, organizowali burzę mózgów o pomysłach na zmiany w szkole, pisali projekty, a następnie sami wybierali te, które ich zdaniem były najbardziej atrakcyjne i potrzebne. Nad prawidłowym przebiegiem czuwało łącznie ok. 280 osób w ramach Szkolnych Zespołów Roboczych. Pełna lista projektów realizowanych w ramach trzeciej edycji Szkolnych Budżetów Obywatelskich dostępna jest na stronie szkolnybudzet.lublin.eu.

Lubelski model Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego został zaprezentowany na XI Forum Praktyków Partycypacji, największej i najważniejszej dorocznej konferencji poświęconej tematyce partycypacji społecznej oraz na I Kongresie Szkolnego Budżetu Obywatelskiego w Krakowie. Na obu tych wydarzeniach lubelskie doświadczenia spotkały się z zainteresowaniem i uznaniem. Szkolne Budżety Obywatelskie to także, obok procesu opracowania Strategii Lublin 2030, finalista europejskiego konkursu The Innovation in Politics Awards 2024 w kategorii Demokracja.

Udział w konkursie można zgłaszać do 16 kwietnia. Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych konkursem odbędzie się 9 kwietnia (wtorek), w godz. 10.00-11.00 w formule online na platformie Zoom.

Konkurs „Rozwój partycypacji uczniowskiej w Lublinie: Szkolne Budżety Obywatelskie – czwarta edycja” realizowany jest w ramach inicjatywy bilateralnej „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży – projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności”, finansowanej ze środków Funduszy EOG i Funduszy Norweskich. Konkurs wpisuje się w realizację kierunków Polityki Młodzieżowej Miasta Lublin.

designed by know-line.pl