Startują zapisy na ostatnie w tym roku warsztaty w ramach „Planu dla Dzielnic”

Data dodania: 24 listopad 2022
Startują zapisy na ostatnie w tym roku warsztaty w ramach „Planu dla Dzielnic”

od jutra (25 listopada) mieszkańcy dzielnicy Hajdów-Zadębie będą mogli zgłaszać się do udziału w warsztatach „Plan dla Dzielnic”. To ostatnie z zaplanowanych w tym roku spotkań w ramach miejskiego projektu.

 

Zapraszam mieszkańców Hajdowa-Zadębie do uczestnictwa w dzielnicowych warsztatach. Ich zadaniem jest podsumowanie wniosków z dotychczasowych rozmów przeprowadzonych w ramach projektu. To ostatni, kluczowy etap prac nad strategią rozwoju tej części miasta na najbliższe lata, którego efektem będzie opracowanie „Planu dla Dzielnicy Hajdów-Zadębie” – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

 

Warsztaty w dzielnicy Hajdów-Zadębie odbędą się w środę (7 grudnia) o godz. 17.00, w Szkole Podstawowej nr 48 im. Józefa Piłsudskiego, przy ul. Jana Kasprowicza 112.  Aby wziąć udział w spotkaniu należy zgłosić się poprzez formularz dostępny na stronie www.plandladzielnic.eu. Zapisy ruszają jutro (25 listopada) i potrwają do 5 grudnia do godz. 12.00. W wydarzeniu może wziąć udział 25 osób, z czego 5 miejsc jest zagwarantowanych dla przedstawicieli Rad Dzielnic. Kandydaci będą wybierani tak, aby zapewnić uczestnictwo w warsztatach różnym grupom społecznym m.in. seniorom, przedstawicielom środowiska studenckiego czy osobom z niepełnosprawnościami.

„Plan dla Dzielnic” to cykl spotkań, które mają wyznaczyć priorytety rozwojowe w poszczególnych dzielnicach w perspektywie najbliższych lat. Prace w ramach projektu rozpoczęły się w listopadzie 2021 r. Pierwszym etapem były spotkania publiczne służące diagnozowaniu problemów i potrzeb poprzez rozmowy z mieszkańcami i mieszkankami. Odbyło się 13 spotkań dla wszystkich 27 dzielnic Lublina. Drugim etapem są spacery dzielnicowe, podczas których „w terenie” omawiane są tematy poruszane podczas spotkań publicznych. Do tej pory odbyło się 9 spacerów w 9 lubelskich dzielnicach: Tatary, Sławinek, Głusk, Felin, Węglin Południowy, Czechów Południowy, Czuby Południowe, Hajdów Zadębie i Węglin Północny. W listopadzie br. ruszyły także warsztaty, czyli trzeci, ostatni etap projektu, który ma na celu podsumowanie wniosków z dotychczasowych spotkań i opracowanie planów rozwoju dla poszczególnych dzielnic Lublina. Odbyły się już pierwsze warsztaty dla mieszkańców dzielnic: Tatary, Felin i Węglin Południowy. W najbliższym czasie odbędą się także warsztaty w dzielnicach: Czuby Południowe (29 listopada) i Głusk (30 listopada).

 

 

designed by know-line.pl