Studenci wracają do Lublina

Data dodania: 03 październik 2022
Studenci wracają do Lublina

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego, dziewięć lubelskich uczelni powita w swych progach łącznie ponad 60 tys. studentów. Szkoły wyższe zapewniają bardzo wysoki poziom kształcenia akademickiego, a aktualizowana i coraz bogatsza oferta edukacyjna jest dodatkowym argumentem za podjęciem studiów w naszym mieście.

– Szeroka oferta edukacyjna stale dostosowywana do potrzeb rynku, a także współpraca uczelni ze środowiskiem biznesowym powodują, że podjęcie nauki w Lublinie to dobra inwestycja w przyszłość i możliwość rozwoju zawodowego. Potwierdzają to wyniki przeprowadzonej w tym roku ewaluacji szkół wyższych, stawiające lubelski ośrodek akademicki na wysokim, trzecim miejscu w skali całego kraju. Wszystkim studentom i studentkom życzę satysfakcji z poszerzania wiedzy. Zachęcam także do poznania naszego miasta oraz aktywnego włączenia się zarówno w wydarzenia kulturalne, naukowe czy sportowe, jak i do wspólnego tworzenia miasta odpowiadającego potrzebom młodych. Takie możliwości z pewnością daje tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży, którą Lublin będzie w 2023 roku – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Na terenie Lublina działa łącznie 9 uczelni, w tym 5 publicznych i 4 niepubliczne. Od października uczyć się w nich będzie około 60 tys. osób. Bardzo wysoki odsetek z nich – ponad 8 tys. osób to studenci zagraniczni. Stawia to Lublin w ścisłej czołówce w kraju pod względem umiędzynarodowienia uczelni. W styczniu tego roku odsetek obcokrajowców wyniósł ponad 12%. Najliczniej reprezentowane są: Ukraina, Zimbabwe, Białoruś i Tajwan.

Lingwistyka stosowana to najpopularniejszy kierunek studiów tegorocznej rekrutacji na UMCS. Na Uniwersytecie Przyrodniczym najpopularniejsze są kierunki związane z weterynarią i naukami o zwierzętach, zaś w czołówce kierunków na KUL są: italianistyka, psychologia oraz kryminologia. Na Politechnice Lubelskiej największą popularnością cieszą się finanse i rachunkowość, zarządzanie, marketing i komunikacja rynkowa. Na uczelni medycznej preferencje kandydatów się nie zmieniły, najwięcej chętnych jest na kierunku lekarskim oraz lekarsko-dentystycznym.

Lubelskie uczelnie szybko reagują na zmieniające się trendy oraz zapotrzebowanie na rynku pracy i wzbogacają swoją ofertę. W tym roku akademickim jest to kilkanaście nowych kierunków studiów. Sztuczna inteligencja, ekologia miasta, ekorehabilitacja, międzynarodowe stosunki gospodarcze czy inżynieria recyklingu. Uniwersytet Medyczny w Lublinie uruchomi stacjonarne, jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia. W ofercie Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, która od nowego roku akademickiego będzie akademią, znalazły się 24 kierunki. Wśród nich nowością jest terapia zajęciowa z rehabilitacją. Stacja Badawcza i Ośrodek Dydaktyczno-Szkoleniowy Jeździectwa i Hipoterapii to długo wyczekiwana inwestycja Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, która ruszy wraz z nowym rokiem akademickim. Z kolei na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim rozpocznie działalność Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich im. Heschela.

Nowy rok akademicki w Lublinie to również wiele konferencji o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim, wydarzeń, inicjatyw i spotkań, a także wykładów zagranicznych ekspertów reprezentujących najbardziej znane na świecie ośrodki czy instytucje. Miasto bierze udział w realizacji tych przedsięwzięć, oferując wsparcie finansowe, o które już od początku października, przez cały miesiąc będą mogły ubiegać się lubelskie uczelnie oraz podmioty związane ze środowiskiem akademickim w ramach dwóch programów: „Lublin Akademicki”, a także „Visiting Professors”. Dzięki dofinansowaniu na łączną kwotę ponad 250 tys. zł, lubelskie środowisko nauki, a także mieszkańcy Lublina będą mogli partycypować w najciekawszych i najbardziej wartościowych wydarzeniach wybranych w drodze konkursów.

Wyniki ewaluacji przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki potwierdzają wysoką jakość kształcenia studentów w Lublinie. Przy dokonywaniu oceny pod uwagę brane są osiągnięcia naukowe pracowników, efekty finansowe prowadzonych badań i prac rozwojowych oraz wpływ prowadzonej działalności na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Na tej podstawie przyznawane są kategorie naukowe A+, A, B+, B lub C. Od otrzymanej oceny zależy możliwość prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów, ale też wysokość subwencji z budżetu państwa. Z lubelskich uczelni najwięcej, bo aż 23 dyscypliny, zgłosił do ewaluacji UMCS. Kategorię A+ otrzymała archeologia, zaś noty A dostało osiem dziedzin – historia, literaturoznawstwo, nauki fizyczne, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o kulturze i religii, nauki prawne, sztuki muzyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Komisja Ewaluacji Nauki oceniła również 14 dyscyplin prowadzonych na KUL. Najwyższymi notami wyróżniono nauki teologiczne oraz prawo kanoniczne. 7 dyscyplin naukowych, które podlegały ewaluacji w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, otrzymały kategorię A lub B+. Doskonałe wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej uzyskała Politechniki Lubelskiej. Spośród 7 ocenionych dyscyplin aż 4 otrzymały kategorię A+ i A. Pozostałym trzem dyscyplinom przypadła kategoria B+. Dzięki nim Politechnika Lubelska ma szansę na status uczelni badawczej. Ewaluacji w zakresie 3 dyscyplin poddał się Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Wszystkim z nich (nauki medyczne, nauki o zdrowiu i nauki farmaceutyczne) przyznano kategorie B+. Poza uczelniami publicznymi ocenie poddała się także Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Zgłosiła do ewaluacji 2 dyscypliny i obie oceniono wysoko. Informatyka techniczna i telekomunikacja otrzymała kategorię A, ekonomia i finanse: B+.

designed by know-line.pl