Światowy Dzień Wody w Warsztatach Kultury

Data dodania: 15 marzec 2011

[b]Światowy Dzień Wody
22 marca 2011 – wtorek
Woda dla miast[/b]

Spotkanie organizowane jest z okazji Światowego Dnia Wody ustanowionego rezolucją z 22 grudnia 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Podczas lubelskiej odsłony podjęty zostanie temat powodzi – przyczyn, działań mogących zapobiegać ich powstawaniu oraz możliwości radzenia sobie z ich skutkami bez dalszej degradacji środowiska.

W programie jest również interaktywny warsztat skierowany do dzieci w wieku 10-14 lat poświęcony odpowiedzialnemu wykorzystaniu zasobów wodnych i wyrabianiu nawyków oszczędzania.

Spotkanie zakończy projekcja filmu „Home S.O.S. Ziemia”. Jest to wspólny projekt Luca Bessona i fotografa Yanna Arthusa-Bertranda, niesamowita opowieść o Ziemi, jej pięknie i przemijaniu, poruszająca podróż przez wszystkie kontynenty, ukazująca problemy i zagrożenia środowiska naturalnego.

#2c

Program:

Godz. 12.00 – zwiedzanie stacji uzdatniania wody "Sławinek" (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., ul. Wodna 2), gdzie prowadzony jest proces odżelaziania wody oraz jej filtracja.
Czas trwania: 2 godz. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy pod numerem tel.: 81 533 08 18.

Godz. 16.00 – "Woda – nasze wspólne dobro" – interaktywny warsztaty dla dzieci (10-14 lat) poświęcony odpowiedzialnemu wykorzystaniu zasobów wodnych, wyrabianiu nawyków oszczędzania.
Czas trwania: 45 min. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy pod numerem tel.: 81 533 08 18.

Godz. 17.00 – projekcja filmu „Nie zabierajmy rzekom przestrzeni" Towarzystwa na rzecz Ziemi (2004). Komentarz: Krzysztof Gorczyca Towarzystwo Dla Natury i Człowieka.
Czas trwania: 40 min. Sala widowiskowa Warsztatów Kultury.

Godz. 18.00 – „Woda wspólny skarb” – projekty rewitalizacji zbiorników wodnych i zwalczanie skutków powodzi za pomocą technologii EM. Prezentacja badań oraz projekcja filmu. Komentarz: Nicole Grospierre Słomińska.
Czas trwania: 60 min. Sala widowiskowa Warsztatów Kultury.

Godz. 19:30 – „Home S.O.S. Ziemia”, reż. Yann Arthus-Bertrand, film dokumentalny.
Sala widowiskowa Warsztatów Kultury.

Spotkaniom towarzyszyć będzie wystawa Natura2000/lubelskie/pl
Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.

Organizator:
Warsztaty Kultury

Partner:
Towarzystwo dla Natury i Człowieka

designed by know-line.pl