Święto Politechniki Lubelskiej. Od Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej do Politechniki

Data dodania: 10 maj 2024
Święto Politechniki Lubelskiej. Od Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej do Politechniki

Już w najbliższy poniedziałek, 13 maja Politechnika Lubelska świętować będzie rocznicę swojego istnienia.

Politechnika Lubelska powstała na bazie stworzonej 71 lat temu Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie. Dziś to ponad 20 budynków na 16 hektarach, 6 wydziałów, blisko 1200 pracowników, ponad 7 tysięcy studentów i 68 tysięcy absolwentów. To ciągły rozwój
i doskonalenie. To setki patentów i badania, które pomagają nam wszystkim w codziennym życiu.

Podczas święta tytuł Honorowego Profesora otrzyma profesor Mieczysław Kuczma z Politechniki Poznańskiej. Jest to uznany specjalista w dziedzinie inżynierii lądowej i transportu, który od 20 lat współpracuje z Politechniką Lubelską. Współpraca ta obejmuje organizację konferencji oraz opiniowanie wniosków i prac awansowych dotyczących tytułu profesora, habilitacji i doktoratu.

Odbędą się także promocje doktorskie i habilitacyjne, które stanowią ważny etap kariery naukowej. Dyplomy doktora habilitowanego otrzyma 6 osób, a doktora 36 osób. Towarzyszyć im będą promotorzy i rodziny.

W tym roku studenci po raz pierwszy wybierali najlepszych nauczycieli akademickich.  W trakcie uroczystości zostanie ogłoszony Dydaktyk Roku 2023 oraz najlepsi pedagodzy ze wszystkich jednostek Politechniki Lubelskiej.

Okaże się również, kto został tegorocznym Wybitnym Absolwentem. To wyróżnienie dla absolwentów Politechniki Lubelskiej, którzy osiągnęli znaczące sukcesy w pracy zawodowej, działalności społecznej lub nauce, przyczyniając się do dobrego wizerunku uczelni. Nazwisko laureata będzie utrzymywane w tajemnicy aż do momentu ogłoszenia.

Poznamy także imię dla dębu, który zasadzono rok temu z okazji 70-lecia Politechniki Lubelskiej. Uczelnia właśnie rozstrzygnęła konkurs.

Zapraszamy 13 maja o godz. 11.00 do auli Podkowy na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej (ul. Nadbystrzycka 36).

Prof. Mieczysław Kuczma to wyjątkowy naukowiec mający zarówno ogromną wiedzę techniczną, jak i praktyczne doświadczenie. Bada materiały z pamięcią kształtu, beton wzmacniany włóknami i samonaprawiające się konstrukcje. Specjalizuje się w modelach matematycznych i programach komputerowych w dziedzinie mechaniki materiałów i konstrukcji.

Profesor Mieczysław Kuczma w 1981 r. ukończył z wyróżnieniem studia inżynierskie na Politechnice Poznańskiej. Studiował też matematykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1990 roku obronił doktorat, a w 2000 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego.

Kilka lat spędził na stypendiach w znanych uczelniach, takich jak Brunel University w Londynie, Leibniz Universität w Hanowerze, University of Texas w Austin oraz Technische Universität Dresden.

Przez wiele lat pracował na Uniwersytecie Zielonogórskim będąc nie tylko wykładowcą, ale pełniąc również ważne funkcje administracyjne. W 2013 roku wrócił na Politechnikę Poznańską, gdzie był kierownikiem Zakładu Konstrukcji Budowlanych i prodziekanem ds. nauki Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu. Pozyskał również granty, które pozwoliły na unowocześnienie laboratoriów na Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie Zielonogórskim.

Profesor Kuczma wypromował 4 doktorów i pracuje z 7 innymi doktorantami. Napisał ponad 160 publikacji i 3 książki. Jest współredaktorem 7 książek. Wielu naukowców prosi go o ocenę ich prac: był recenzentem 21 wniosków o tytuł profesora, 25 habilitacji i 18 doktoratów. Jest również recenzentem dla znanych wydawnictw naukowych, takich jak Elsevier czy Springer.

Dzięki swoim osiągnięciom i wiedzy, profesor Kuczma jest często zapraszany do udziału w konferencjach i sympozjach. Sam zorganizował aż 10 konferencji międzynarodowych i 12 mini-sympozjów.

Profesor Kuczma jest członkiem Komitetu Mechaniki PAN. Był ekspertem w Narodowym Centrum Nauki i Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Otrzymał wiele nagród, w tym Medal im. prof. O.C. Zienkiewicza, The IACM Fellows Award, tytuł Ambasadora Kongresów Polskich, Medal Komisji Edukacji Narodowej i Medal Złoty za Długoletnią Służbę.

 

designed by know-line.pl