Szaleństwa wyobraźni, kaprysy fantazji

Data dodania: 07 październik 2011

[b]Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego

Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

zapraszają na wykład z cyklu "Szaleństwa wyobraźni, kaprysy fantazji"

Dr Małgorzata Stępnik
„Outsiderzy, czyli buntownicy i wygnańcy sztuki. Spojrzenie socjologa”.
12 października 2011 (środa), godz. 17.00

Filia Nr 2, ul. Jana Hempla 5[/b]

Outsider jawić się może jako ktoś „obcy”, pozostający – przynajmniej do pewnego czasu – poza głównym nurtem życia społecznego przez wzgląd na swe pochodzenie lub przynależność klasową. Może być nim równie dobrze banita z wyboru, kontestujący formy zachowań przyjęte w swoim, dobrze znanym milieu. Jakkolwiek zdefiniujemy kim jest outsider – na gruncie świata artystycznego odgrywa on niezwykle istotną rolę. Wytwory „wygnańców sztuki”, zrazu uznawane przez ogół za dziwaczne, po latach zyskują często status dzieł kanonicznych.
Owi „wygnańcy sztuki” stanowią przedmiot żywego zainteresowania socjologów – dość wspomnieć klasyczne już dziś rozprawy Pierre’a Bourdieu, czy też Outsider Art Very L. Zolberg. W toku wykładu nakreślone zostaną sylwetki wybranych postaci – od poetów wyklętych, poprzez subkulturę beatników, aż po anonimowych, niczym budowniczowie gotyckich katedr, twórców street artu. Przy okazji, przedstawione zostaną rozmaite strategie przyjmowane przez artystycznych outsiderów, w tym bodaj najciekawsza – strategia mistyfikacji łącząca postaci tak odległe jak Edgar Allan Poe i Banksy.

Zorganizowane grupy prosimy o kontakt z tygodniowym wyprzedzeniem

Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny.

designed by know-line.pl