„Szkolne” inwestycje miasta

Data dodania: 05 kwiecień 2024
„Szkolne” inwestycje miasta

Budowa czterech szkół, pełnowymiarowa hala sportowa na Kośminku, zespół boisk przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Rzeckiego czy też infrastruktura sportowo-rekreacyjna na Węglinie Południowym to przykłady „szkolnych” inwestycji, nad którymi aktualnie pracuje Miasto. Tegoroczne wydatki majątkowe na oświatę wyniosą prawie 60 mln zł. Jak co roku, na liście zadań znalazły się budowy i termomodernizacje szkół i przedszkoli, a także nowe boiska, hale sportowe i inna infrastruktura, która będzie służyła dzieciom i młodzieży.

Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej, przygotowanie i uzbrojenie terenu oraz zaprojektowanie trzech nowych szkół w dzielnicach Węglin, Szerokie i Ponikwoda to nasze obecne priorytety oświatowe. Przygotowując duże kubaturowe inwestycje, nie zapominamy także o mniejszych zadaniach i potrzebnych remontach. Zależy nam by wszystkie miejskie szkoły i placówki stanowiły nowoczesną przestrzeń do nauki i pracy. W naszych tegorocznych planach są także termomodernizacje, które pozwalają poprawić stan i efektywność energetyczną starszych i zabytkowych budynków oświatowych. Dla wielu inwestycji finalizujemy też formalności związane z dokumentacjami, przetargami oraz umowami – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 przy ul. Hanki Ordonówny jest na etapie wyboru projektanta i wykonawcy inwestycji, ponieważ zadanie będzie realizowane w łączonej formule tzw. zaprojektuj i wybuduj. W przetargu wpłynęły oferty od 12 wykonawców zainteresowanych budową, zaś na realizację inwestycji w budżecie zabezpieczono ponad 73 mln zł. Budowa nowych szkół w trzech rozwijających się dzielnicach miasta jest na etapie przygotowawczym. Na ul. Majerankowej Miasto posiada grunty o powierzchni ok. 2,30 ha przeznaczone pod budowę szkoły. Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej, a ogłoszenie postępowania na wybór projektanta nastąpi jeszcze w tym kwartale. Z kolei dla nowej szkoły na ul. Lędzian zaplanowano ogłoszenie przetargu na dokumentację w drugiej połowie roku. Dla nowej szkoły przy ul. Jemiołuszki w budżecie zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji przyszłościowej, gotowy jest też pogram użytkowy szkoły, a Miasto prowadzi kolejne etapy pozyskiwania działek.

Miasto rozpoczęło także termomodernizację dwóch szkół – IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Szkolnej oraz V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Lipowej. Budynki otrzymają nowy wygląd oraz lepsze parametry cieplne. W przetargu na wybór wykonawcy dla obu tych zadań wpłynęło 8 ofert w wysokości od 13,4 mln zł do 28,5 mln zł, zaś w budżecie na to podwójne zadanie zapewniono 14,6 mln zł. Projekt zakłada wykonanie wszystkich robót budowlanych do końca lipca przyszłego roku. Miasto przygotowuje także przetarg na termomodernizację Przedszkola nr 57 przy ul. Rzeckiego.

W przygotowaniu jest także budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Berylowej – zaprojektowany obiekt posiada pozwolenie na budowę i jest przed ogłoszeniem przetargu. Powstanie tam m.in. plac zabaw, uniwersalna przestrzeń sportowa, czyli tzw. klatka do gier zespołowych i indywidualnych, dwa boiska do koszykówki typu streetball 3 m x 3 m, boisko do gry w boule, siłownia zewnętrzna tzw. ścieżka zdrowia, ścieżka sensoryczna, a także wyposażenie takie jak stół do ping-ponga, stolik do gry w szachy, stoliki i siedziska piknikowe, leżaki, hamaki. Obiekt zostanie przekazany szkole, ale będzie pełnił funkcję sportową dla całej dzielnicy.

Dla rozbudowy Żłobka nr 9 na ul. Zelwerowicza w lutym została podpisana umowa z Wojewodą Lubelskim na dofinansowanie i aktualnie trwają prace projektowe. Ich zakończenie planowane jest jeszcze w tym kwartale, a rozbudowa żłobka zostanie zrealizowana z projektu MALUCH+. Trwa również projektowanie pełnowymiarowej, zgodnej z wymogami federacji piłki ręcznej i siatkowej hali sportowej dla SP nr 15 przy ul. Elektrycznej. Dokumentacja powinna być gotowa we wrześniu.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Rzeckiego kończy się budowa zewnętrznego kompleksu sportowego. Inwestycja obejmuje powstanie bieżni prostej i dwóch boisk ze sztuczną nawierzchnią – do piłki nożnej oraz wielofunkcyjnego. Nowe boiska zostaną wyposażone w trybuny z 240 siedziskami, sprzęt sportowy i piłkochwyty, a cały teren będzie ogrodzony, oświetlony i monitorowany. Inwestycja powinna zakończyć się w czerwcu. Dla inwestycji o podobnym charakterze w Zespole Szkół Budowlanych na ul. Słowiczej, Miasto podpisało umowę z wykonawcą i w ciągu 10 miesięcy powstanie tam boisko treningowe do piłki nożnej wraz z piłkochwytami oraz bieżnia lekkoatletyczna. Obiekt posiada już nowoczesne oświetlenie.

Miasto przygotowuje także kolejne inwestycje w szkołach: przebudowę boiska do piłki nożnej wraz z piłkochwytami w Szkole Podstawowej nr 30 przy ul. Nałkowskich (jest gotowa dokumentacja projektowa, w przygotowaniu przetarg na wykonawstwo), rewitalizację wielofunkcyjnego boiska w Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Lotniczej wraz z budową oświetlenia. Miasto wymieni także oświetlenie na 12 boiskach „Orlik”, wyremontuje niecki na basenach w Szkole Podstawowej nr 51 przy ul. Bursztynowej oraz Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Radości, wymieni nawierzchnię bieżni w budynku hali lekkoatletycznej w Zespole Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej oraz oświetlenie w salach gimnastycznych w 8 szkołach. Ponadto Miasto posiada dokumentacje na termomodernizację Przedszkola nr 5 przy Al. Racławickich, remont warsztatów Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej oraz Zespołu Szkół Energetycznych przy ul. Długiej (trwa sprawdzenie opracowanej dokumentacji) oraz montaż kompensatorów mocy biernej w 8 placówkach oświatowych. W przygotowaniu jest także dokumentacja projektowa na utworzenie i funkcjonowanie „Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki” przy ZSTK.

designed by know-line.pl