Najlepsza wypożyczalnia samochodów w Lublinie

Miasto zaprasza do udziału w kolejnej edycji Lublin Skills Up! To cykl bezpłatnych warsztatów wspierających kompetencje mieszkanek i mieszkańców na rynku pracy. – Uczestnictwo mieszkanek i mieszkańców w warsztatach otwartych z praktykami biznesowymi oraz osobami z obszaru kreatywnego to doskonała okazja na rozwinięcie umiejętności oraz nawiązanie wartościowych relacji, które mogą być pomocne w przyszłej karierze zawodowej. Warsztaty są też szansą na zainspirowanie oraz zmotywowanie siebie do działania – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Partycypacji. Warsztaty mają charakter otwarty i realizowane są w obszarze wspierania kompetencji z zakresu przedsiębiorczości oraz kreatywności. Spotkania mają na celu inspirowanie mieszkanek i mieszkańców oraz wspieranie ich w zakresie skutecznej komunikacji, pracy nad własnym potencjałem czy budowania pewności siebie, a także skutecznego poszukiwania pracy oraz osiągania sukcesu podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Koncepcja warsztatów zakłada też realizację komponentów dedykowanych określonym grupom, w szczególności tym dotkniętych różnego rodzaju trudnościami lub wyzwaniami na rynku pracy, np. realizowany we współpracy ze Skende Shopping komponent „Lublin Skills Up! – Apetyt na sukces w gastro”, wspiera kompetencje niezbędne na rynku pracy w branży gastronomicznej podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Lublinie. Program realizowany będzie w dwóch edycjach – wiosennej (kwiecień-czerwiec) oraz jesiennej (wrzesień-grudzień). Stałym elementem programu jest współpraca z lubelskim biznesem – osobami posiadającymi wiedzę merytoryczną i doświadczenie we wspieraniu innych w rozwoju zawodowym. Udział w warsztatach dedykowany jest zarówno młodzieży stojącej u progu wyboru ścieżki kariery zawodowej – studentom, absolwentom uczelni wyższych, uczniom ostatnich klas szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Lublin oraz od bieżącej edycji również pozostałym mieszkańcom Lublina – w szczególności osobom dorosłym, nastawionym na rozwijanie umiejętności i poszerzanie doświadczenia zawodowego. W programie obecnej edycji znajdują się warsztaty z zakresu rozmowy rekrutacyjnej, budowania marki osobistej, pracy zespołowej czy też szukania pomysłu na własny biznes oraz kreatywnego marketingu. Spotkania będą realizowane głównie w Przestrzeni Młodzieżowej HEJ! przy ul. Peowiaków 11, bądź też w siedzibach lubelskich firm i instytucji zaangażowanych w realizację warsztatów. Pierwszy warsztat w obszarze przedsiębiorczym „Skuteczna rozmowa kwalifikacyjna” odbędzie się już 22 kwietnia w godz. 12.00-14.00 w Hej! Na warsztaty każdorazowo obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące programu, harmonogram warsztatów, a także formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie: https://przedsiebiorczy.lublin.eu/lublin-skills-up. Pomysł organizacji warsztatów rozwojowych powstał w zeszłym roku, jako aktywność dedykowana młodzieży w związku z uzyskaniem przez Lublin tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. Łącznie zrealizowano 20 warsztatów dla ok. 120 osób.

Data dodania: 16 kwiecień 2024

Miasto zaprasza do udziału w kolejnej edycji Lublin Skills Up! To cykl bezpłatnych warsztatów wspierających kompetencje mieszkanek i mieszkańców na […]

WIĘCEJ
designed by know-line.pl