Transeuropa Festiwal – debaty, spektakle, wystawy, instalacje,filmy, 18-20.05.2012 – Lublin

Data dodania: 09 maj 2012

[b]09.05.2012
18-20.05.2012
Transeuropa – II Międzynarodowy Festiwal[/b]

Transeuropa Festiwal – wyjątkowy transeuropejski festiwal kultury, sztuki i polityki, odbywający się jednocześnie w 14 miastach Europy. Transeuropa tworzy ponadnarodową przestrzeń do swobodnego przepływu poglądów, działań i twórczości.

Dwa tygodnie debat, spektakli, wystaw i instalacji sztuki, filmów, Żywej Biblioteki, czyli jednocześnie odbywających się działań, przygotowywanych przez cały rok, przez grupę ponad stu osób z całej Europy – Amsterdam, Barcelona, Belgrad, Berlin, Bolonia, Bratysława, Kluż, Londyn, Paryż, Praga, Rzym, Sofia, Warszawa, Lublin

Druga edycja międzynarodowego festiwalu Transeuropa w Lublinie wychodzi na przeciw głównym problemom współczesnego społeczeństwa. W łączności z kilkunastoma europejskimi miastami podejmiemy i pogłębimy rozumienie problematyki kryzysu ekonomicznego, społecznego oraz globalizacji, mniejszości narodowych i etnicznych, kondycji sztuki, a także kwestii wspólnotowości przestrzeni publicznej.

PROGRAM:

Środa 9 maja

18:00-20:00 Działanie w przestrzeni miejskiej pt „Spacer z codziennością” wydarzenie odbywające się symultanicznie we wszystkich czternastu miastach, w których odbywa się Festiwal Transeuropa. Ma na celu pokazanie wielokulturowości, a dzięki łączności z innymi miastami ma wzmocnić poczucie szacunku i tolerancji wobec innych grup społecznych i narodowościowych.

Piątek 18 maja

17:30 Dyskusja pt. „Rola asystenta kulturowego w edukacji dzieci uchodźczych" z udziałem Aleksandry Chrzanowskiej ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Yusupa Kedieva – asystenta kulturowego w jednej z warszawskich szkół podstawowych, Katarzyny Kubin z Fundacji Forum na Rzecz Różnorodności Społecznej. Kawiarnia "Kawka", ul. Okopowa 9 i 1/2.

19.00 Wernisaż: Dorota Podlaska, Agata Borowa „Wolne tłumaczenie”Wystawa jest efektem dwóch wieloletnich projektów artystyczno-socjologicznych – „Alfabeth Doroty Podlaskiej oraz „Whateverh Agaty Borowej, realizowanych we współpracy z cudzoziemcami. Tematem obu projektów jest komunikacja i próby porozumienia osób mówiących w różnych językach oraz przenikanie się kultur. Galeria Labirynt, ul. Grodzka 5a.

20:00 ArtLabel spektakl MATRIOSZKA Dramat społeczny, oparty na tekście Dzido, opowiadający historię młodej kobiety, której dorastanie przebiegało w cieniu patologii rodzinnej. Tematem przedstawienia jest sposób percepcji świata widzianego przez pryzmat alkoholizmu, przemocy rodzinnej, miejsca współczesnej kobiety w patriarchalnym społeczeństwie. Warsztaty Kultury, ul. Popiełuszki 5.

Sobota 19 maja

9:30-15:30 Szkolenie pt „Czy można wyjść poza stereotyp?” Każdy z nas posługuje się stereotypami, to naturalna predyspozycja ludzkiego umysłu do kategoryzowania, swoisty filtr poznawczy pozwalający nam na odnajdywanie się w zastałej rzeczywistości. Jednak w obecnym wielokulturowym świecie stereotypy staja się barierą w kontaktach, komunikacji i współpracy między ludźmi. Prowadzenie: Asia Orzeł, Łukasz Mikołajuk. Galeria Labirynt, Grodzka 5a

12:00-15:00 Warsztat pt "Uczestnik nie konsument" Warsztaty dotyczące świadomego uczestnictwa w życiu społecznym. Jednym z najpoważniejszych skutków, a zarazem przyczyną obecnego Kryzysu (społ.-ekonomicznego) jest degradacja więzi społecznych i drastyczny spadek zaufania. Niezależnie więc od przyjętej perspektywy ideowej, najważniejszym wyzwaniem stojącym przed nami jest odbudowanie tych fundamentalnych wartości. Najlepszym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest zaktywizowanie obywateli w ramach społeczności lokalnych i w ten program wpisują się te warsztaty. Kawiarnio-księgarnia „Spółdzielnia”, ul. Peowiaków 11

16:00 -18:00 Debata: „Kultura wobec kryzysu”Prowadzenie: Agnieszka Ziętek, Rafał Czekaj. Debata z udziałem czołowych publicystów, dotycząca stanu kultury w warunkach globalnego kryzysu ekonomicznego. Czy kryzys dotknął również tej sfery, jeśli tak, to w jaki sposób się przejawia. Czy dotyczy głównie sposobów jej finansowania (braku wystarczających środków na kulturę)? Jaka jest rola kultury w społecznym rozwoju oraz jakie są możliwości wzmacniania kulturowych kompetencji. Kultura (a) mniejszości, efektywna aktywizacja, włączanie wykluczonych. Galeria Labirynt, ul. Grodzka 5a

20:00 wernisaż Emraha Gökdemira „Menistan" Emrah Gökdemir jest tureckim artystą, arabskiego pochodzenia. Eksploruje tajny świat społecznych zależności ukryty na dziedzińcach wewnętrznych tureckich domów. Emrah Gókdemir pokazuje to co kulturowo wyparte, zakazane, a jednocześnie obecne w codzienności sekretnego życia za zamkniętymi drzwiami i w przestrzeniach wirtualnych. Wystawa jest próbą analizy kultury muzułmańskiej wobec europejskiego dążenia do poszerzania swobód i wolności. Kurator wystawy: Paweł Korbus.

Performance

21:00 Paweł Korbus performance „NAJN” – O wątpliwościach, o niechęci, autopogardzie, byciu miłośnikiem i wstrząsach metafizycznych w biedzie.
21:30 Maria Porzyc performance „Podróż do wnętrza ciała" – “Śniło mi się, że w bramie obok urodził się święty Jerzy. I wszyscy o tym wiedzieli.Rano udałam się pod jego drzwi, przedarłam przez tłum koczujących tam sąsiadów, aby również złożyć mu kwiaty.” Opowieść o ciemności, o tym, co niedostępne, o pozostawaniu w rozsądnych granicach.

22:00 Szymon Pietrasiewicz, performance „Gięcie” – Wypowiedź o Tobie i sobie. Badanie właściwych proporcji. Badanie czasu, Badanie miejsca. Badanie może być sztuką?
22:30 Piotr Strobel działanie pt. „ZMIANA” – Tematem działania jest „zmiana” jako jedyny stały przejaw życia i funkcjonowania natury. Człowiek jako jej element. Relacje człowiek-natura, człowiek-miejsce, człowiek-człowiek. Zmiana relacji, zmiana miejsca, migracja, przekraczanie granic, adaptacja, ślady zachodzących zmian.
23:00 Tomasz Foltyn, film oraz działanie performance "Przestrzenie intymne" – Projekt powstał podczas pobytu Tomasza Foltyna w USA w 2011 roku. Ma charakter wciąż otwartego procesu, który oparty jest na osobistym doświadczeniu wyrażanym poprzez ciało i ruch.

Oficyna w Podwórku Sztuki Centrum Kultury, ul. Narutowicza 32

Niedziela 20 maja

11:00-13:30 Warsztat “Rozwój umiejętności społecznych jako sposób przezwyciężania kryzysu i zwiększania poziomu aktywności społecznej” Prowadzenie: Agnieszka Ziętek. Warsztaty skierowane są do kobiet, czyli grupy, która w znacznie większym stopniu niż mężczyźni narażona jest na negatywne skutki globalnego kryzysu.Warsztaty dotyczyć będą sposobów wzmacniania społecznych więzi i wzajemnych oddziaływań, pracy w zespole, tworzenia sieci komunikacyjnych, skutecznego komunikowania, budowania zespołów i grup wsparcia, a także możliwości praktycznego działania w ramach tzw. trzeciego sektora, czyli organizacjach typu NGO. Galeria Labirynt, Grodzka 5a.

14:00 Wydarzenie pt. „Reclaim the city – Odzyskać miasto". Piknik w przestrzeni miejskiej mający na celu zainteresowanie mieszkańców aktywnym wypoczynkiem pośród zieleni, jak również uświadomienie szerszej społeczności konieczności wywierania wpływu na władze miasta w przypadku podejmowania kluczowych decyzji dotyczących wyglądu miejsc służących lublinianom do wypoczynku i rekreacji. Zadaniem akcji "Odzyskać miasto" jest chwilowe pobudzenie okolicy amfiteatru wydarzeniem artystyczno-społecznym angażującym do udziału pobliskich mieszkańców, społeczników zaangażowanych w rewitalizację Parku, uczniów liceum plastycznego oraz osoby z grup defaworyzowanych społecznie. W trakcie pikniku odbędą się działania teatralne oraz performance z udziałem lokalnych artystów oraz gości z zagranicy. W działaniu wezmą udział Włoscy artyści, którzy zasłynęli z odzyskiwania przestrzeni www.teatrovalleoccupato.it Park Ludowy, Al. Zygmuntowskie

19:00 Teatr Realistyczny spektakl „Jestem”. Teatr Realistyczny – Frakcja żeńska zaprasza na pokaz interpretacji wierszy kobiecych autorstwa mężczyzn w wykonaniu kobiecym. Cztery kobiety dryfują miedzy sztywną formułą spektaklu teatralnego a performensem, zacierając różnicę pomiędzy rolą a realną wypowiedzią. Na scenie zostaje spreparowany esej o kobiecie ukrytej za kuluarem swoich przywar i pragnień, między wyuzdaniem a naturalnością. Kobiety wkładają sobie w usta słowa napisane przez mężczyzn, Rafała Wojaczka i Mirona Białoszewskiego dając się im skonstruować i opiewać zarazem, by potem ustanowić siebie i swoje ciało w auto-doświadczeniu. Warsztaty Kultury, ul. Popiełuszki 5.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny
Więcej na www.transeuropafestival.eu

designed by know-line.pl