Trwa nabór wniosków o wsparcie ze środków PFRON

Data dodania: 19 styczeń 2023
Trwa nabór wniosków o wsparcie ze środków PFRON

Mieszkańcy z niepełnosprawnościami mogą składać wnioski o wsparcie indywidualne ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowania dotyczą nie tylko turnusów rehabilitacyjnych, ale również likwidacji barier dotyczących codziennego funkcjonowania.

 

Dostępność wielu wymiarów życia oraz największa samodzielność to priorytet, jaki sobie stawiamy, oferując pomoc mieszkańcom Lublina o szczególnych potrzebach. W dostępności niezwykle ważna jest otwartość na drugiego człowieka. Dlatego katalog możliwych form pomocy jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych, sprzętu rehabilitacyjnego czy ortopedycznego. Oferowane jest także wsparcie finansowe w zakresie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. Realizacja wniosków i wypłata świadczeń nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Miasto środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zachęcamy przy tym do zdalnego aplikowania o pomoc, co jest najbezpieczniejszą formą w dobie licznych przypadków grypy i COVID19 – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

 

Wnioski o dofinansowanie obejmują działania na rzecz likwidacji barier technicznych i architektonicznych, barier w komunikowaniu się, turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby z niepełnosprawnością. Dokumenty o te formy pomocy można składać:

  • osobiście w siedzibie Działu ds. osób niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 88-92,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
  • poprzez elektroniczną platformę System Obsługi Wsparcia prowadzoną przez PFRON – w tym przypadku do złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego albo podpisu kwalifikowanego.

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania oraz formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej mopr.lublin.eu, w zakładce: Informacje dla osób niepełnosprawnych.

Przypominamy również, że z pracownikami MOPR można się kontaktować w godzinach 7.30-15.30 telefonicznie pod numerami telefonu:

  • 81 466 53 90 – dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny,
  • 81 466 53 91 – dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się,
  • 81 466 53 93 – dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
  • 81 466 53 94 – dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby niepełnosprawnej,
  • 81 466 53 95 – dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,
  • 81 466 53 97 – program Aktywny Samorząd.
designed by know-line.pl