Trwają nabory wniosków o stypendia dla młodzieży w dziedzinie kultury

Data dodania: 10 marzec 2023
Trwają nabory wniosków o stypendia dla młodzieży w dziedzinie kultury

Do 31 marca przyjmowane są wnioski stypendialne na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej oraz młodzieżowych pomysłów w tym zakresie. Stypendium na projekt kulturalny wynosi od 2 tys. zł do 10 tys. zł brutto, z kolei na projekt młodzieżowy można otrzymać od 300 zł do 3 tys. zł brutto.

 

Przypominamy młodym mieszkańcom Lublina o trwających naborach na stypendia kulturalne. Przygotowana przez miasto oferta pozwoli młodzieży na realizację wielu fantastycznych pomysłów. Do składnia wniosków o stypendium na realizację projektu młodzieżowego zapraszamy osoby między 13. a 30. rokiem życia, które chcą podzielić się z mieszkańcami naszego miasta swoją twórczością artystyczną lub zorganizować wydarzenie kulturalne według autorskiego pomysłu. Osoby pełnoletnie z kolei zachęcamy do składnia wniosków na realizację projektów stypendialnych z zakresu twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. O tę formę wsparcia mogą ubiegać się osoby, które mieszkają, uczą się lub pracują w Lublinie, albo ich projekt jest związany z naszym miastem mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

 

Do piątku (31 marca) można składać wnioski stypendialne:

  • na realizację w 2023 r. projektu z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury;
  • na realizację w 2023 r. młodzieżowego projektu z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury.

Wniosek o przyznanie stypendium można złożyć w formie pisemnej na odpowiednim formularzu:

  • w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2, 20-112 Lublin (II piętro);
  • w jednym z Biur Obsługi Mieszkańców: przy ul. Wieniawskiej 14, ul. Filaretów 44, ul. Szaserów 13-15, ul. Franciszka Kleeberga 12a, ul. Wolskiej, w kopertach z dopiskiem „Wydział Kultury. Wniosek o stypendium na realizację projektu młodzieżowego” lub „Wydział Kultury. Wniosek o stypendium na realizację projektu stypendialnego”;
  • za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego (adres: Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2, 20-112 Lublin);
  • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z wykorzystaniem na ePUAP formularza elektronicznego „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, dołączenia do niego wypełnionego wniosku stanowiącego załącznik nr 1 lub 4 do regulaminu przyznawania stypendiów; opatrzenia pisma ogólnego podpisem elektronicznym: podpisem zaufanym (opcja bezpłatna, instrukcje jak założyć i potwierdzić Profil Zaufany dostępne są na stronie: https://pz.gov.pl/dt/help), e-dowodem lub podpisem kwalifikowanym (opcja podpisu płatnego) oraz przesłania na adres elektroniczny Urzędu Miasta Lublin: /UMLublin/SkrytkaESP

Formularze wniosków oraz szczegóły dotyczące warunków przyznania stypendium dostępne są na stronie stypendia.kultura.lublin.eu w zakładce PROJEKT, zaś na przyznanie projektu młodzieżowego w zakładce MŁODZIEŻOWE. Dokumenty muszą być kompletnie wypełnione i podpisane. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych regulaminem. Do 29 marca Wydział Kultury prowadzi konsultacje w sprawie poprawności formalnej wniosków po numerem tel. 81 466 37 14 lub mailowo mecenat.kultura@lublin.eu.

Stypendia przyznawane są na podstawie Uchwały nr 1029/XXXII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 21 października 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości.

Więcej informacji udzielają pracownicy Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2, e-mail: mecenat.kultura@lublin.eu, stypendia.kultura.lublin.eu, tel.: 81 466 37 14.

designed by know-line.pl