Trzecia edycja Inkubatora Animacji Kultury

Data dodania: 02 lipiec 2012

INKUBATOR ANIMACJI KULTURY
edycja 2012

Fundacja Kultra Enter oraz Warsztaty Kultury – filia Centrum Kultury w Lublinie ogłaszają nabór do trzeciej edycji Inkubatora Animacji Kultury.

Jest to projekt mający na celu podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników i wolontariuszy lubelskich podmiotów działających w sektorze kultury, w zakresie zarządzania i przygotowania wydarzeń społeczno-kulturalnych. W ramach jego realizacji przeprowadzony zostanie cykl szkoleń i warsztatów w ramach ośmiogodzinnych spotkań weekendowych odbywających się od września do grudnia 2012 r.

Tematyka zajęć kompleksowo prezentuje najważniejsze obszary związane z pracą w sektorze kultury i dotyczy przede wszystkim zarządzania kulturą, fundraisingu, prawa, marketingu, koncepcji rozwoju widowni (audiencje development), polityki kulturalnej, wystąpień publicznych, zasad współpracy z wolontariuszami, edukacji kulturalnej, zarządzania zespołem projektowym czy projektowania graficznego.

Inkubator Animacji Kultury dzięki innowacyjnemu programowi polegającemu na prezentowaniu tematyki niezbędnej w pracy animatorów i managerów kultury oraz inspirującej twórcze myślenie ma za zadanie zachęcać uczestników do większej mobilności zawodowej, poszukiwania nieszablonowych rozwiązań w swojej codziennej pracy oraz zainteresowania sektorem przemysłów kreatywnych.

ADRESACI
Projekt zakłada stworzenie systemu kształcenia pozaformalnego na kształt studiów podyplomowych, w związku z czym adresowany jest do osób mających już doświadczenie w pracy w kulturze, pragnących podnieść swoje kompetencje w tej dziedzinie. Wskazana grupa docelowa obejmuje więc osoby zatrudnione na umowę o pracę lub umowy cywilno prawne w różnego typu podmiotach działających na rzecz kultury w Lublinie, ale również osoby pracujące jako wolontariusz dla wymienionych wyżej podmiotów, które są w stanie udokumentować taką współpracę.

Szczegóły na temat Inkubatora Animacji Kultury oraz zasad rekrutacji znajdują się na stronie internetowej projektu oraz www.kulturaenter.org

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Lublin.

designed by know-line.pl