Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Data dodania: 15 luty 2024
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Lublin po raz kolejny przyłączył się do ogólnopolskiej akcji „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, realizowanej w związku z obchodzonym 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. W dniach od 19 do 25 lutego potrzebujące wsparcia mieszkanki i mieszkańcy miasta mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, porad psychologicznych czy konsultacji z ekspertami.

To niezwykle ważna inicjatywa, która ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób doświadczających przemocy, zwłaszcza w rodzinie, oraz zagrożonych tym zjawiskiem. Dlatego Miasto Lublin każdego roku włącza się w akcję, oferując mieszkankom i mieszkańcom interdyscyplinarną pomoc w tym zakresie. W ramach realizowanych działań dyżury pełnią przedstawiciele m.in. miejskich instytucji, Policji, Prokuratury, oświaty, ochrony zdrowia czy kuratorów sądowych. Zachęcamy do kontaktu wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia – mówi Monika Lipińska, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Tak jak co roku, w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” dyżury będą pełnić m.in. specjaliści z Zespołu Interdyscyplinarnego, Centrum Interwencji Kryzysowej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, Sądu Rejonowego Lublin-Wschód, Sądu Rejonowego Lublin-Zachód, Prokuratury Okręgowej oraz Prokurator Rejonowych w Lublinie. Szczegółowy harmonogram dyżurów eksperckich znajduje się na stronie lublin.eu w zakładce Mieszkańcy.

Akcja skierowana jest do osób zagrożonych przemocą, pokrzywdzonych przestępstwem, ale także do świadków takich zdarzeń i wpisuje się w realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie na lata 2021-2025. Zachęcamy do skorzystania z oferowanej pomocy. Wszystkie porady i konsultacje świadczone są bezpłatnie – mówi Adam Mołdoch, Zastępca Dyrektora Centrum Interwencji Kryzysowej, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Lublinie.

W ramach zaplanowanych działań przewidziano także prelekcję dla uczennic i uczniów klas czwartych i piątych poruszającą tematykę przemocy. Spotkanie rozpocznie się we wtorek (20 lutego) o godz. 11.30 w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Zuchów 1. Z kolei w piątek (23 lutego) odbędą się warsztaty na temat rozpoznawania objawów i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, skierowane do pracowników Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną. Oba wydarzenia poprowadzą doświadczeni psychologowie Centrum Interwencji Kryzysowej.

designed by know-line.pl