Ul. Raszyńska już po przebudowie

Data dodania: 17 listopad 2023
Ul. Raszyńska już po przebudowie

Miasto Lublin zakończyło kolejną ważną inwestycję drogową – rozbudowę ul. Raszyńskiej. Nowa infrastruktura jest już gotowa i w przyszłym tygodniu rozpoczną się odbiory wykonanych robót.

Rozbudowa ul. Raszyńskiej to inwestycja oczekiwana przez mieszkanki i mieszkańców Węglina Północnego. Temat ten był jednym z kluczowych podczas spotkań w ramach miejskiego projektu „Plan dla Dzielnic”. Cieszę się, że finalizujemy to zadanie, przed nami tylko odbiory, a nowa infrastruktura już służy pieszym oraz kierowcom – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Rozbudowa ul. Raszyńskiej objęła odcinek od skrzyżowania z ul. Lazurową do wysokości posesji ul. Raszyńska 63. Dodatkowo drogowcy wybudowali ul. Tarninową na odcinku od ul. Raszyńskiej do skrzyżowania z ul. Skubiszewskiego. W ramach inwestycji wykonano kanalizację deszczową oraz kolektor do istniejącego zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Liszkowskiego i Laskowej. Wykonawca zbudował także oświetlenie drogowe oraz przebudował sieci teletechniczne i elektroenergetyczne. Wzdłuż ulicy powstała jednostronna, ale dwukierunkowa ścieżka rowerowa, a piesi otrzymali nowe chodniki. Wartość robót budowlanych to ponad 9,3 mln zł.

Dodatkowo wykonano również remont odcinka ul. Raszyńskiej nie objętego główną inwestycją, czyli od posesji 63 do ul. Laskowej oraz ul. Laskowej. Koszt prac drogowych wyniósł blisko 600 tys. zł.

designed by net-line.pl