Ulica Popiełuszki otwarta dla ruchu

Data dodania: 07 listopad 2023
Ulica Popiełuszki otwarta dla ruchu

Zakończyła się przebudowa skrzyżowania wraz z remontem nawierzchni na ul. Popiełuszki. Inwestycja przeszła odbiory techniczne, a kierowcy oraz piesi mogą już korzystać z nowej infrastruktury drogowej oraz sygnalizacji świetlnej. Dzisiaj otwarto ulicę dla ruchu.

Zakończyliśmy przebudowę ul. Popiełuszki i tym samym zrealizowaliśmy postulat zgłoszony przez mieszkanki i mieszkańców w czasie spotkania z cyklu „Plan dla Dzielnic”. Zmiany w tej części miasta poprawią komfort i bezpieczeństwo zarówno pasażerów komunikacji miejskiej, pieszych, jak i kierowców. Zadanie zrealizowaliśmy przy dofinansowaniu środków unijnych – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

W ramach realizowanej inwestycji ul. Popiełuszki na odcinku od ul. Junoszy do ul. Legionowej otrzymała nową nawierzchnię, przebudowano także skrzyżowanie ul. Popiełuszki z ul. Głowackiego, a odnowioną sygnalizację świetlną włączono do Systemu Zarządzania Ruchem. Ulica zyskała nowoczesne oświetlenie dostosowane do obecnych wymogów technicznych. Drogowcy wykonali także chodniki z kostki brukowej na fragmentach dotychczas nieremontowanych oraz wybudowali kanał technologiczny. Zmiany objęły również infrastrukturę przystankową. Istniejący przystanek na wysokości Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty zmienił swoje miejsce i docelowo znajduje się za skrzyżowaniem z ul. Junoszy. Na przystankach pojawiły się również nowe wiaty oraz punkty dynamicznej informacji pasażerskiej.

Przebudowa ul. Popiełuszki, zgodnie z podpisanym aneksem trwała do końca października. Zadanie zrealizowało Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z siedzibą w Lublinie, a ich koszt to ponad 4,7 mln zł. Prace drogowe w rejonie ul. Popiełuszki to kolejny komponent projektu unijnego „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

designed by net-line.pl