Ulica Stary Gaj z asfaltem

Data dodania: 09 maj 2024
Ulica Stary Gaj z asfaltem

Ruszają prace drogowe na ul. Stary Gaj. W związku z tym wystąpią tam utrudnienia w ruchu – zamknięcie dla kierowców realizowanego odcinka w godz. od 10.00 do 19.00. Zmiany zaczną obowiązywać od dzisiaj (9 maja) i będą mieć charakter krótkotrwały – powinny zakończyć się tego samego dnia. Dojazd do posesji zapewniono od ul. Lipskiej.

Prace drogowe zlecono w ramach środków „Planu dla Dzielnic” i stanowią odpowiedź na postulat mieszkanek i mieszkańców, który zgłaszali w ramach spotkań i spacerów. Zadanie jest również kontynuacją zadań wykonanych w poprzednich latach na pozostałych odcinkach. Po zakończeniu prac jezdnia ul. Stary Gaj w całości będzie utwardzona asfaltem – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Drogowcy wykonają roboty bitumiczne, które będą polegać na wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 2,5 na odcinku o długości 830 m, czyli od posesji 53 do ul. Janowskiej (z wyłączeniem odcinka realizowanego przy budowie wiaduktu kolejowego). Koszt wykonania nowej warstwy drogi to 280 tys. zł.

Zarząd Dróg i Mostów przygotowuje się również do realizacji kolejnych zadań mających na celu modernizację infrastruktury drogowej. W trakcie są postępowania na zaprojektowanie budowy chodników i remontu nawierzchni jezdni ul. Budowlanej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Zemborzycką do wysokości Elektrociepłowni Wrotków oraz jezdni ul. Pliszczyńskiej wraz z odwodnieniem. Trwa również przetarg na przebudowę ul. Jana Sawy wraz z przebudową bocznych dróg wewnętrznych uwzględniającą budowę oświetlenia drogowego. Miasto szuka też wykonawców, którzy zaprojektują i wykonają remont ul. Wapiennej oraz odcinków ulic: Kołaczkowskiego, Szczepańskiego, Skubiszewskiego (na odcinku od ul. Jacyny-Onyszkiewicza do ul. Ślaskiego) oraz Jawłowskiego (na odcinku od nr 2 do nr 16). Miasto szuka też wykonawcy, który zaprojektuje i wykona chodnik wzdłuż ul. Powojowej.

designed by know-line.pl