UMCS: Bezpłatne miejsca na kierunku Tourism Management

Data dodania: 10 lipiec 2017

Trwa rekrutacja na studia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w
Lublinie. Miło nam ogłosić, że w ramach anglojęzycznego kierunku Tourism
Management (studia stacjonarne I stopnia) oferujemy 10 bezpłatnych
miejsc dla kandydatów. Termin składania wniosków upływa 10 września br.

O przyjęcie na miejsca bezpłatne w ramach wyznaczonego limitu mogą
ubiegać się obywatele polscy oraz osoby, którym przysługuje prawo do
podejmowania nauki na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Tourism Management (Hospitality, Travel and Tourism Services) – studia I
stopnia zorientowane wokół zagadnień związanych z przygotowaniem
pracowników sektora turystycznego, który jest jedną z najbardziej
prężnie rozwijających się dziedzin ekonomicznych. Studia te pozwolą
nabyć umiejętności związane z planowaniem i organizacją różnego rodzaju
wydarzeń turystycznych, wykorzystaniem mechanizmów funkcjonowania
przemysłu turystycznego, a także rozwojem własnych zainteresowań.
Prowadzone są w całości w języku angielskim. Szczegóły dostępne są pod
adresem: http://www.umcs.pl/pl/tourism-management,7176.htm

designed by net-line.pl