UMCS: Konferencja: „Granice – przestrzeń – migracje”

Data dodania: 17 kwiecień 2015

28 kwietnia 2015r. na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS odbędzie się konferencja studencko – doktorancka: „Granice – przestrzeń – migracje” organizowana w ramach Dnia Socjologa UMCS

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Biorą w niej udział doktoranci i studenci reprezentujący różne dziedziny nauki (socjologia, psychologia, filozofia, kulturoznawstwo, urbanistyka i inne). Współczesne zmiany globalne powodują, iż granice zacierają się nie tylko w wymiarze fizycznym lecz powstają także nowe, a stare ulegają transgresji. Przestrzeń w której funkcjonujemy jako społeczeństwa to nie tylko przestrzeń w świecie fizycznym, ale także w świecie wirtualnym, symbolicznym i w każdym z nich można mówić o granicach i ich przekraczaniu. Migracje to zmiana miejsca pobytu fizycznego i przekraczanie granic w przestrzeni fizycznej, ale także kulturowej co powoduje pojawienie się innego typu granic.

W trakcie konferencji prelegenci będą starali się odpowiedzieć na pytania; czy istnieje granica poruszania się w tych światach, jak przekraczane są granice i jakie ma to skutki dla życia społecznego. W trakcie konferencji zostaną również przedstawione cele i założenia badawcze oraz pierwsze wyniki badań projektu realizowanego na Wydziale Filozofii i Socjologii pt: „Polish female migrants and their families – a study of care deficit” finansowanego przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

Problematyka badawcza realizowanego projektu wpisuje się szeroko w główny nurt tematyczny konferencji zarówno pod względem teoretycznym jak i empirycznym. Projekt dotyczy głównie tematu deficytu opieki w Polsce w sytuacji migracji zarobkowych kobiet. Przedstawienie prowadzonych badań empirycznych w ramach projektu i zaprezentowanie ich w trakcie konferencji przyczyni się do podjęcia wspólnej dyskusji różnych środowisk nad tematem opieki w sytuacji migrujących rodzin.

Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej wydarzenia:
http://socjologia.umcs.lublin.pl/granice-przestrzen-migracje

designed by know-line.pl