UMCS: Kongres tłumaczy Lubelszczyzny

Data dodania: 17 kwiecień 2015

Już jutro w sobotę, 18 kwietnia br. na Wydziale Humanistycznym UMCS (Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a) o godz.10.00 rozpocznie się Kongres Tłumaczy Lubelszczyzny.

Kongres Tłumaczy Lubelszczyzny – to największe i najbogatsze merytorycznie wydarzenie inaugurujące cykliczne spotkania branżowe dla wszystkich tłumaczy z województwa lubelskiego. Tematem tegorocznej edycji Kongresu jest "Prawo w praktyce zawodowej tłumacza". Pomysłodawcą i organizatorem tego wyjątkowego w skali regionu przedsięwzięcia jest Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy, którego misją jest integracja, doskonalenie zawodowe lokalnego środowiska tłumaczy oraz propagowanie najlepszych praktyk i najwyższych standardów pracy tłumacza. W realizacji projektu uczestniczą najwyższej klasy specjaliści z zakresu prawa krajowego i międzynarodowego, międzynarodowe izby handlowo-przemysłowe, przedstawiciele lokalnego biznesu, dyplomacji i nauki oraz ogólnokrajowe stowarzyszenia tłumaczy.

Kongres organizowany jest we współpracy z Zakładem Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Polskim Stowarzyszeniem Tłumaczy, a także licznymi instytucjami prawno-gospodarczymi (Prokuratura Apelacyjna w Lublinie, kancelaria prawna Smaga Jaroszyński, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Gospodarcza, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Belgijska Izba Gospodarcza, biuro tłumaczeń TRANSLAX, kancelaria prawna COTTYN, Stowarzyszenie Adwokatów „Pawłenko i Partnerzy”). W programie kongresu znajdują się wystąpienia eksperckie a także warsztaty doskonalące kompetencje tłumacza.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Lubelski Klub Biznesu.

Oficjalne otwarcie odbędzie się o godz.10.00 z udziałem Irminy Daniłowskiej – Prezesa Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, dr hab. Irminy Wawrzyczek, prof. nadzw. – Prodziekana Wydziału Humanistycznego UMCS oraz dra hab Jarosława Krajki – Kierownika Zakładu Lingwistyki Stosowanej UMCS.

Informacje na temat kongresu znajdą Państwo także w załączniku, zaś szczegółowy program – pod linkiem: http://www.kongres.lst-lublin.org.pl/program.html

designed by know-line.pl