UMCS: rekrutacja dodatkowa na wolne miejsca

Data dodania: 25 lipiec 2023
UMCS: rekrutacja dodatkowa na wolne miejsca

25 lipca opublikowaliśmy wyniki drugiej tury rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia w tej turze, od 26 do 28 lipca będą składać dokumenty papierowe i tym samym finalizować proces rekrutacji.

Jednocześnie informujemy, że Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich.

W tej ofercie dodatkowa rekrutacja jest prowadzona m.in. na: geoarcheologię, geowizualizację historyczną i archeologiczną, historię, germanistykę, rusycystykę, portugalistykę, biologię, geografię, geografię wojskową i zarządzanie kryzysowe, chemię o różnych specjalnościach, socjologię, europeistykę czy kognitywistykę. Pełna lista kierunków, na których trwa jeszcze nabór, znajduje się w systemie rekrutacyjnym: irk.umcs.pl

Aktualnie na UMCS prowadzona jest także właściwa rekrutacja na studia I stopnia niestacjonarne i studia II stopnia. Spośród oferty studiów I stopnia niestacjonarnych (3-letnich), naszym kandydatom proponujemy w tym roku możliwość aplikowania na takie kierunki jak:

– bezpieczeństwo narodowe
– bezpieczeństwo wewnętrzne
– kryminologia
– pedagogika
– prawno-administracyjny
– prawno-biznesowy

Z kolei na 5-letnich studiach niestacjonarnych prowadzimy nabór na pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz na prawie.

Osoby które ukończyły studia I stopnia zachęcamy do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia prowadzonych na UMCS. Kandydaci mogą tutaj wybierać spośród ponad 70 kierunków studiów zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

W połowie września planujemy zakończenie naboru z rekrutacji dodatkowej prowadzonej na studiach I stopnia stacjonarnych i jednolitych magisterskich oraz w ramach rekrutacji właściwej na studiach I stopnia niestacjonarnych i II stopnia. Zachęcamy jednak do sprawdzania harmonogramów i zasad przyjęć znajdujących się w indywidualnych opisach poszczególnych kierunków w systemie rekrutacyjnym.

Przypominamy także, że proces rekrutacji na UMCS zawiera się w kilku krokach. Na początku kandydat powinien zapoznać się z kierunkami studiów dostępnymi w ofercie naszej uczelni, zasadami kwalifikacji oraz terminami rekrutacji. Następnie zakłada konto w systemie rekrutacyjnym uczelni i zapisuje się na wybrany kierunek. Jeśli wybierze więcej niż jeden, koniecznie powinien ustawić priorytety. Kolejne kroki będą wiązały się z uiszczeniem opłaty rekrutacyjnej, uzupełnieniem wyników matury oraz (już po zakwalifikowaniu na studia) dostarczeniem niezbędnych dokumentów.

Szczegółowe informacje, w tym m.in. zasady kwalifikacji na studia i terminarz znajdują się na stronie: www.rekrutacja.umcs.pl

designed by net-line.pl