UMCS: trwa rekrutacja na studia

Data dodania: 04 lipiec 2018

3 lipca br. maturzyści w całej Polsce otrzymali wyniki egzaminu maturalnego. Jest to również szczególny czas na naszym Uniwersytecie, bowiem rozpoczyna się tzw. „boom rekrutacyjny”. Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia w UMCS trwa jeszcze tylko do 6 lipca.

Naszym kandydatom proponujemy dwa nowe anglojęzyczne kierunki: Education and Therapy (Edukacja i Terapia, studia II stopnia) i bezpłatne studia na kierunku Intercultural communication in education and the workplace (komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy, studia II stopnia).
Absolwentów studiów I stopnia zainteresowanym materiałoznawstwem zapraszamy na studia II stopnia na kierunku inżynieria nowoczesnych materiałów.

W tym roku zmodyfikowaliśmy także naszą ofertę kształcenia pod kątem wzmocnienia dostępnych już kierunków i uruchomienia na nich nowych, praktycznych specjalności na studiach I oraz II stopnia.
W tym kontekście warto wspomnieć o fizyce komputerowej i fizyce medycznej – ciekawych specjalnościach proponowanych na studiach inżynierskich I stopnia z zakresu fizyki technicznej.
Na fizyce komputerowej studenci poznają „narzędzia” informatyków oraz ich zastosowanie w rozwiązywaniu realnych problemów stawianych np. przez przemysł samochodowy, energetykę, medycynę, biochemię, astrofizykę, meteorologię i wiele innych, a wymagających znajomości praw i zjawisk fizyki. Znajdą się tutaj przedmioty spotykane na typowej informatyce, takie jak systemy operacyjne, budowa komputerów, czy języki programowania, ale także te nawiązujące do zastosowań informatyki w rozwiązywaniu problemów fizycznych, m.in. algorytmy w fizyce komputerowej, metody numeryczne i modelowanie procesów fizycznych czy informatyka kwantowa.
Z kolei specjalność fizyka medyczna skierowana jest do osób interesujących się wykorzystaniem metod fizycznych w medycynie. Doskonale wyposażone laboratoria optometrii, metod jądrowych czy biofizyki oferują studentom możliwość zdobywania praktyki w obsłudze najnowocześniejszego sprzętu medycznego, przy jednoczesnych gruntownych, fizycznych podstawach jego działania. Młodzi ludzie zapoznają się z urządzeniami stosowanymi zarówno w diagnostyce (np. USG, tomografia, rezonans) jak i terapii medycznej (np. urządzenia rentgenowskie i jądrowe). Poza tym poznają podstawy anatomii i fizjologii człowieka, podstawy optyki i jej zastosowania w optometrii.

Na uwagę zasługuje także innowacyjna specjalność: technologie fotoniczne i światłowodowe dla studentów chemii II stopnia. Na studiach niestacjonarnych II stopnia proponujemy specjalność chemia materiałowa.
Równie ciekawą propozycją jest także bioanalityka – specjalność, która pojawi się na kierunku biologia II stopnia.

Jednak nie tylko na kierunkach ścisłych proponujemy nowości. Humaniści również znajdą coś interesującego dla siebie. Na rusycystyce wprowadzamy dodatkową specjalność: język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego. Jest to świetna propozycja dla osób, które chciałyby pracować jako specjaliści ds. ruchu granicznego i obsługi celnej (celnik, agent celny). Na tej specjalności studenci poznają terminologię fachową z dziedziny administracji, wymiany handlowej i turystycznej z dwóch języków obcych oraz podwyższą swoje kompetencje kulturowe i umiejętności praktyczne. Natomiast jeśli kandydat chce podjąć i prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski i Ukrainy, a także poznać fachową terminologię biznesową, język administracyjny, polityki i gospodarki – zapraszamy na ukrainistykę i specjalność język ukraiński w biznesie lub inną kolejną nową propozycję pn. język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznej.

Rozszerzyliśmy także ofertę dla osób zainteresowanych anglojęzycznymi ścieżkami kształcenia. Nową specjalność – International Institutions – proponujemy dla studentów II stopnia kierunku International Relations. W jej ramach będziemy kształcić przyszłych pracowników instytucji i organizacji międzynarodowych.

Cieszymy się również, że możemy nagradzać naszych studentów przyznając im stypendia za różnego rodzaju osiągnięcia. UMCS posiada bowiem Własny Fundusz Stypendialny, który pozawala nam wspierać wybitnych żaków. Wsparcie w ramach funduszu można otrzymać w jednej z czterech kategorii: za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz społeczne, a nowością ostatniej edycji tego stypendium jest szczególne docenienie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku studiów na naszej Uczelni i jednocześnie posiadających osiągnięcia zdobyte jeszcze w szkole. Również w tym kontekście zachęcamy do aplikowania na studia kandydatów posiadających osiągnięcia zdobyte jeszcze w szkole, mają bowiem oni szansę uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe już od pierwszego roku kształcenia na UMCS.
Idea utworzenia WFS wiąże się m.in. z realizacją głównych założeń polityki MNiSW dotyczącej podnoszenia jakości kształcenia w uczelniach wyższych, która ma być realizowana m.in. poprzez pozyskiwanie najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Funkcjonujący w naszej Uczelni Fundusz pomaga więc pozyskać kandydatów z najlepszymi wynikami, wyróżnia najlepszych studentów i doktorantów UMCS, podnosi jakość kształcenia, zwiększa także aktywność naukową, artystyczną czy sportową młodzieży.

11 lipca ogłosimy listy rankingowe i listy osób zakwalifikowanych na studia, a w dniach 13-14 lipca i 16 lipca będziemy przyjmować dokumenty w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym lub kolejnych terminach – komisja rekrutacyjna ogłosi następną listę osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca.

Komunikat ze wstępnymi wynikami tegorocznej rekrutacji kandydatów na studia w UMCS otrzymacie Państwo w przyszłym tygodniu.

 

Zdjęcia: Autor – Bartosz Proll.

 

designed by net-line.pl