Uroczysta sesja Rady Miasta i obchody Święta Niepodległości

Data dodania: 10 listopad 2015

[b]Uroczystości z okazji 97. Rocznicy Odzyskania Niepodległości (11 listopada) rozpocznie uroczysta sesja Rady Miasta Lublin w Trybunale Koronnym, następnie obchody kontynuowane będą na Placu Litewskim, przy Sądzie Okręgowym (ul. Krakowskie Przedmieście 43) Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim (ul. Spokojna 4) i cmentarzu wojennym przy ul. Białej. Prezentujemy program wydarzeń.[/b]

[u]Program Obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada:[/u]

[b]Godz. 9:00[/b] Uroczysta Sesja Rady Miasta Lublin
[b]Godz. 10:00[/b] Msza św. w katedrze lubelskiej w intencji Ojczyzny
[b]Godz. 11:45[/b] Uroczystości na Placu Litewskim

-Złożenie meldunku Dowódcy Garnizonu Lublin przez dowódcę uroczystości i powitanie kompanii honorowych
-Odegranie hymnu narodowego
-Uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt
-Wystąpienie Wojewody Lubelskiego
-Apel pamięci i salwa honorowa
-Musztra paradna w wykonaniu orkiestry wojskowej
-Składanie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikami Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Nieznanego Żołnierza
-Defilada kampanii honorowych
-Defilada jazdy i pojazdów historycznych
-Imprezy towarzyszące, (w tym m.in.: prezentacja grup rekonstrukcyjnych, wystawa sprzętu służb mundurowych, przewodnicy PTTk poprowadzą wycieczki "Szlakiem odzyskania niepodegłości",
a harcerze ZHR – "Miejską grę niepodległościową" i "Śpiewanki patriotyczne")

[b]Godz. 13:30[/b] Złożenie wiązanek przy tablicach upamiętniających:

-Władysława Cholewę – delegata rządu RP na województwo lubelskie i wojewodę lubelskiego
w latach 1941-1944 (Sąd Okręgowy, ul. Krakowskie Przedmieście 43)
– Jerzego A. de Tramecourta – wojewodę lubelskiego w latach 1937-1939
(Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4)

[b]Godz. 14:00[/b] Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w mogiłach legionistów (cmentarz wojenny przy ul. Białej w Lublinie)

[u]Zmiany w organizacji ruchu w centrum miasta w związku z uroczystościami Narodowego Święta Niepodległości, 11 listopada:[/u]

Po mszy św. odbędzie się przemarsz uczestników uroczystości z pl. Katedralnego na pl. Litewski. W związku z tym od godz. 11.15 do godz. 11.45 całkowicie zamknięte dla ruchu będą ul. Królewska i ul. Krakowskie Przedmieście.

Jednocześnie od godz. 10 do 15.30 zamknięta dla ruchu będzie ul. Kapucyńska (od ul. Narutowicza do ul. Krakowskie Przedmieście)oraz ul. Krakowskie Przedmieście (od ul. Kapucyńskiej do ul. 3 Maja), a także ul. Plac Litewski od ul. Radziwiłłowskiej. Ponadto, na czas wystąpienie Wojewody i Apelu Poległych zamknięta będzie ul. 3 Maja na odcinku od ul. I Armii Wojska Polskiego do ul. Krakowskie Przedmieście.

Dodatkowo na czas defilady wyłączony zostanie z ruchu odcinek ul. Krakowskie Przedmieście od ul. 3 maja do ul. Ewangelickiej. Pojazdy biorące w niej udział przejadą ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Ewangelicką, ul. I Armii Wojska Polskiego, ul. 3 Maja i wrócą na pl. Litewski. Grupy konne biorące udział w defiladzie przejdą ul. Krakowskie Przedmieście do skrzyżowania z ul. Chopina, gdzie zawrócą i tą samą drogą wrócą w kierunku ul. Kapucyńskiej.

Nad bezpieczeństwem ruchu drogowego będą czuwały służby policyjne.

designed by net-line.pl