Uroczyste obczody 15-lecia powstania CBŚ

Data dodania: 14 kwiecień 2015

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie minister Grzegorz Karpiński zainaugurował seminarium szkoleniowe „Historia i teraźniejszość zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce”, którym Policja podsumowuje piętnaście lat działania Centralnego Biura Śledczego Policji.

W uroczystościach rocznicowych w siedzibie WSP przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego udział wzięli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Grzegorz Karpiński, Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski, pierwszy szef CBŚ insp. w st. spoczynku Andrzej Borek, b. wiceminister spraw wewnętrznych nadinsp. w st. spoczynku Adam Rapacki oraz były minister spraw wewnętrznych i administracji Marek Biernacki. Gospodarzem spotkania był komendant CBŚP nadinsp. Igor Parfieniuk.

– To dzięki Waszemu zaangażowaniu i sukcesom możemy dzisiaj powiedzieć, że CBŚP to polskie FBI – podsumował piętnastoletnią pracę, profesjonalizm i poświęcenie funkcjonariuszy CBŚ wiceminister spraw wewnętrznych.

Kiedy piętnaście lat temu, 15 kwietnia 2000 roku, powołano do życia Centralne Biuro Śledcze, jego głównym zadaniem miała być walka z najpoważniejszą przestępczością. Połączone Biura do Walki z Przestępczością Zorganizowaną i do Spraw Narkotyków stały się zalążkiem ogólnokrajowej, scentralizowanej służby śledczej. – Dziś nazwa Centralnego Biura Śledczego Policji budzi respekt i uznanie, jest też gwarancją skuteczności w rozbijaniu przestępczości zorganizowanej – podkreślił minister Grzegorz Karpiński.

W zeszłym roku Centralne Biuro Śledcze zostało wyodrębnione ze struktury Komendy Głównej Policji i od 9 października, jako Centralne Biuro Śledcze Policji, stanowi odrębną jednostkę na czele której stoi nadinsp. Igor Parfieniuk.

O skuteczności, profesjonalizmie i zaangażowaniu funkcjonariuszy CBŚP świadczą ich osiągnięcia. W latach 2002-2014 policjanci rozbili 2289 grup przestępczych i zlikwidowali 196 laboratoriów narkotyków syntetycznych oraz 573 plantacje konopi indyjskich. W sumie funkcjonariusze zabezpieczyli 11248 kilogramów różnego rodzaju narkotyków, 875 milionów sztuk papierosów oraz blisko 1,4 miliona litrów alkoholu bez polskich znaków akcyzy.

Działania CBŚP nie tylko wpłynęły na poprawę poziomu bezpieczeństwa w kraju, ale uchroniły budżet państwa przed wielomilionowymi stratami. – Jest to szczególnie ważne dlatego, że kluczowe znaczenie w walce z przestępczością zorganizowaną ma pozbawianie sprawców przestępstw korzyści majątkowych z nielegalnego procederu – powiedział minister Karpiński.

(MSW/mw)

designed by know-line.pl