,,V Ogólnopolski Konkurs Miłośników Rock’n’ Rolla”

Data dodania: 28 marzec 2013

Świadomość, że jazz, rock’n’roll i muzyka rozrywkowa są znaczącym elementem dziedzictwa kulturowego jest w Polsce znikoma. Apele o ochronę pamiątek i dokumentów z tamtych pionierskich czasów przyniosły połowiczny skutek, dlatego przed pięcioma laty wymyśliliśmy Ogólnopolski Konkurs „Wspomnienia miłośników rock’n’rolla”. Stał się on corocznym impulsem przypominającym jak ważnym jest chronienie dokumentów, pamiątek oraz innych świadectw materialnych, które mogą pomóc w udokumentowaniu zdarzeń mających wpływ na naszą współczesną kulturę. Ma on też zmobilizować uczestników i obserwatorów tych zdarzeń do spisania wspomnień.
Naszym celem jest również uhonorowanie artystów, muzyków, animatorów, pasjonatów, fanów rock’n’rolla, a także wydawców publikacji związanych z historią polskiego rock’n’rolla,. Jak co roku Konkurs zwieńczony zostanie uroczystą galą, w czasie której laureatom wręczone zostaną nagrody. Galę uświetni wyjątkowy koncert zorganizowany z okazji 5-lecie Fundacji „Sopockie Korzenie”.

W tym roku specjalnie powołane jury oceniać będzie prace w dwóch nieco zmodyfikowanych oraz jednej zupełnie nowej kategorii, która adresowana jest przede wszystkim do wydawców:
• Wspomnienia uczestników lub fanów oraz niepublikowane opracowania o charakterze historycznym lub socjologicznym – wspomnienia piśmienne lub nagrania audio lub wideo.

• Dokumenty, pamiątki, kolekcje uczestników lub fanów, a także inne prace, dotyczące szeroko rozumianej historii muzyki rozrywkowej – zdjęcia, plakaty, wydawnictwa, nagrania, inne nośniki dźwięku lub obrazu oraz sprzęt muzyczny, elementy scenografii, prace plastyczne itp.

• Publikacja roku czyli historyczne premiery lub reedycje związane z polską muzyką rozrywkową zgłaszane przez wydawnictwa lub autorów – książki, płyty CD i DVD oraz audycje, reportaże, felietony audio lub wideo.
Poza tym z okazji swego jubileuszu Fundacja „Sopockie Korzenie” przyzna trzy pozakonkursowe nagrody p.n. „Korzeń Rock’n’Rolla”, które otrzymają: pasjonata roku, osoba wybitnie zasłużona w dziele utrwalania historii polskiego rock’n’rolla oraz uczestnik Konkursu spoza granic kraju.

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Fundację „Sopockie Korzenie” oraz sponsorów i patronów medialnych. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali 20 września 2013 roku w Sopocie – termin może ulec zmianie. Regulamin oraz Karta Zgłoszenia dostępne są na stronie Fundacji „Sopockie Korzenie”: www.sopockiekorzenie.org.pl. Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia 15 sierpnia 2013 – decyduje data stempla pocztowego.

Wyniki czterech edycji Konkursu wykazały, że idea jaka mu przyświeca jest nośna. Dzięki temu przedsięwzięciu udało się uratować przed zniszczeniem dziesiątki dokumentów, wspomnień, autografów, korespondencji, wydawnictw, fotosów, instrumentów, urządzeń itp., które świadczą o bogatej historii naszej muzyki rozrywkowej oraz trudnych początkach rock’n’rolla w Polsce. Udało się też wydobyć z niepamięci wydarzenia, o których nawet badacze historii nie mieli pojęcia.
Dzięki konkursowi dotarliśmy do wielu zapomnianych uczestników tamtych zdarzeń w kraju i zagranicą (Polonia). Pozyskane tą drogą, bezcenne eksponaty staramy się zabezpieczać i usystematyzować, by w przyszłości udostępnić je szerszej publiczności – najpierw w intrenecie, a potem w Muzeum Muzyki Rozrywkowej, o które walczymy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowym, V Ogólnopolskim Konkursie „Wspomnienia miłośników rock’n’rolla” lub jego wsparcie poprzez rozpropagowanie jego idei i informacji o zasadach na jakich jest organizowany.

Regulamin Konkursu dostępny pod adresem internetowym http://sopockiekorzenie.org.pl/REGULAMIN_V_KONKURSU.pdf

designed by net-line.pl