VI Krajowe Sympozjum Archiwalne „Archiwa rodzinne i społeczne”

Data dodania: 22 maj 2024
VI Krajowe Sympozjum Archiwalne „Archiwa rodzinne i społeczne”

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej wraz ze Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich, Instytutem Pamięci Narodowej, Polską Akademią Nauk Oddział w Lublinie oraz Archiwum Państwowym w Lublinie zapraszają na VI Krajowe Sympozjum Archiwalne „Archiwa rodzinne i społeczne”, które odbędzie się w Lublinie w dn. 24-25 maja 2024 r.

Wydarzenie rozpocznie się 24 maja o godz. 10 w Auli im. Myślińskiego na Wydziale Filologicznym UMCS (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, Lublin).

W programie zaplanowano blisko sześćdziesiąt referatów oraz niemal dwadzieścia posterów poświęconych problemom archiwów rodzinnych i społecznych, ich wzajemnym powiązaniom, podobieństwom i różnicom, ich miejscu w ramach narodowego zasobu archiwalnego, relacjom z archiwami publicznymi i innymi instytucjami. Stworzy to okazję do prezentacji szerokiego spektrum problemów oraz do dyskusji nad nimi.

Program Sympozjum

designed by know-line.pl