W czerwcu kontynuacja debaty o przyszłości dzielnic Lublina

Data dodania: 19 maj 2022
W czerwcu kontynuacja debaty o przyszłości dzielnic Lublina

w przyszłym miesiącu zapraszamy na dwa kolejne spotkania z cyklu „Plan dla Dzielnic”. Pierwsze z nich odbędzie się 8 czerwca dla mieszkanek i mieszkańców Felina, Bronowic oraz Hajdowa-Zadębie. Natomiast 13 czerwca porozmawiamy o potrzebach dzielnic Dziesiąta, Kośminek oraz Za Cukrownią.

 

Debata, którą rozpoczęliśmy pod koniec 2021 roku wyraźnie potwierdza, jak ważne są osobiste rozmowy o sprawach istotnych dla mieszkańców i mieszkanek danej dzielnicy. Spotkania jednoczą społeczność wokół wspólnych celów i przyczyniają się do rozwoju zarówno poszczególnych obszarów miasta, jak i jego całości. Inwestycje, dostępność komunikacyjna, oferta edukacyjna czy kulturalna to zagadnienia, o których najczęściej rozmawiamy. Wnioski z debat, w których obecnie uczestniczymy, jak i spotkań zaplanowanych w kolejnym etapie, w formie spacerów i warsztatów, będą podstawą dla opracowania Planów dla Dzielnic – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

 

Spotkanie z mieszkańcami dzielnic Felin, Bronowice oraz Hajdów-Zadębie odbędzie się 8 czerwca w Szkole Podstawowej nr 52, ul. Jagiełły 11. W kolejnym tygodniu zaplanowane jest spotkanie dotyczące potrzeb dzielnic Dziesiąta, Kośminek oraz Za Cukrownią i odbędzie się 13 czerwca w Szkole Podstawowej nr 15, ul. Elektryczna 51. Debaty rozpoczną się o godz. 17.00.

 

Spotkania mają charakter otwarty i są ogólnodostępne. Osoby, które chcą zabrać głos w dyskusji prosimy o zgłoszenia telefoniczne lub poprzez formularz zamieszczony na stronie www.plandladzielnic.lublin.eu. Taka formuła pozwala na zebranie odpowiedniej dokumentacji oraz obecność na spotkaniu właściwych pracowników urzędu. W trakcie spotkań istnieje możliwość skorzystania z tłumacza PJM, a potrzebę taką należy zgłosić podczas zapisów. Relacje ze spotkań i materiały informacyjne publikowane są na stronie www.plandladzielnic.lublin.eu. Osoby, które nie mogą bezpośrednio uczestniczyć w rozmowach, mogą obejrzeć transmisję na miejskim kanale YouTube.

 

„Plan dla Dzielnic” to cykl spotkań, które mają wyznaczyć priorytety rozwojowe w poszczególnych dzielnicach w perspektywie najbliższych lat. Prace w ramach projektu rozpoczęły się w trzecim kwartale 2021 r. Pierwszym etapem są spotkania publiczne służące diagnozowaniu problemów i potrzeb poprzez rozmowy z mieszkańcami i mieszkankami. Do tej pory odbyło się 9 spotkań dla 18 dzielnic.

 

Kolejnym etapem rozmów z mieszkańcami i mieszkankami o przyszłości dzielnic będą spotkania w formie spacerów. Ich przebieg zostanie opracowany wspólnie z Radami Dzielnic, które wskażą priorytetowe lokalizacje do odwiedzenia. Spacery odbędą się w formie otwartych spotkań, w których wezmą udział wszyscy zainteresowani rozwojem swojej dzielnicy. Zebrane podczas rozmów opinie i uwagi posłużą jako materiał do dalszych etapów opracowania „Planów dla Dzielnic”.

 

Do tej pory odbyły się spotkania dotyczące spraw dzielnic: Czuby Południowe, Węglin Południowy, Szerokie, Sławin, Sławinek, Kalinowszczyzna, Tatary, Abramowice, Głusk, Rury, Śródmieście, Stare Miasto, Wieniawa, Czechów Południowy, Czechów Północny, Ponikwoda, Konstantynów i Węglin Północny.

 

designed by know-line.pl