W czerwcu ruszy przebudowa mostu w ciągu ul. Żeglarskiej

Data dodania: 27 maj 2022
W czerwcu ruszy przebudowa mostu w ciągu ul. Żeglarskiej

w poniedziałek (6 czerwca) ruszą prace przy przebudowie mostu w ciągu ul. Żeglarskiej. Na czas prowadzonych robót, drogowcy wprowadzą czasową organizację ruchu. Zatwierdzony projekt dotyczy zmian zarówno w ruchu pieszym, jak i kołowym, w tym pojazdów komunikacji miejskiej.

 

– Rozpoczynamy realizację ważnej miejskiej inwestycji, długo oczekiwanej przez mieszkańców, jaką jest budowa mostu w ciągu ul. Żeglarskiej. Nowy obiekt dopełni funkcjonalność istniejącego już węzła przesiadkowego w tamtym rejonie miasta. Z nowej infrastruktury, współfinansowanej ze środków europejskich, skorzystamy jeszcze w tym roku – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

 

Na czas rozbiórki i budowy nowego mostu będzie obowiązywała czasowa organizacja ruchu. Przyjęte w tym zakresie rozwiązania, wynikają ze specyfiki i zakresu prac drogowych. W rejonie prowadzonych robót nastąpi wyłączenie z ruchu odcinka ul. Żeglarskiej. Objazd wyznaczono ul. Janowską. Dojazd do Zemborzyc możliwy będzie również ul. Zemborzycką, Osmolicką i dalej ul. Cienistą. Na czas wykonywanych prac, konieczne jest także zamknięcie ścieżki dla rowerzystów, tym samym będą oni przejeżdżać przez węzeł przesiadkowy przy ul. Żeglarskiej lub przez kładki na Bystrzycy w kierunku ul. Romera lub ul. Nałkowskich i dalej przez ul. Żeglarską do al. Bryńskiego. Z kolei ruch pieszy skierowano na al. Bryńskiego, od strony ul. Zemborzyckiej lub ul. Krężnickiej.

 

Nowy most w ciągu ul. Żeglarskiej powstanie w miejscu istniejącego, drogowcy najpierw rozbiorą stary most i w tym samym miejscu zbudują nowy obiekt. Korekcie ulegnie także przebieg ścieżki rowerowej zlokalizowanej pod mostem, a koryto rzeki zostanie uregulowane. Przebudowa obejmie ponadto odcinek ul. Żeglarskiej, od nowo powstałego węzła, do skrzyżowania z ul. Nałkowskich.

Przewidziano dwie główne technologie rozbiórki – ręczną do elementów wyposażenia obiektu, możliwych do demontażu bez konieczności stosowania sprzętu ciężkiego oraz mechaniczną do wyburzenia konstrukcyjnych elementów mostu, tj. przęsła i podpory oraz niektórych elementów wyposażenia, np. nawierzchni bitumicznych czy krawężników. Przy metodzie mechanicznej wykonawca użyje koparki kołowej lub gąsienicowej z osprzętem burzącym, takim jak nożyce do kruszenia betonu czy młoty do kucia. Z uwagi na złożoność konstrukcji obiektu mostowego rozbiórkę zaplanowano etapami. Pierwszy, czyli roboty przygotowawcze zakładają: wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, wygrodzenie terenu prowadzenia robót, geodezyjne wytyczenie sieci uzbrojenia technicznego, przełożenie istniejących sieci technicznych oraz odhumusowanie terenu i identyfikację zastosowanych materiałów, pod kątem ewentualnych materiałów niebezpiecznych, jakie potencjalnie mogły być wykorzystane w przeszłości podczas budowy obiektu. Drugi etap prac przewiduje rozbiórkę elementów wyposażenia: warstw bitumicznych i kap chodnikowych oraz balustrad. Kolejny to rozbiórka ustroju nośnego, a jako ostatni etap zaplanowano rozbiórkę podpór i rekultywację terenu.

 

Nowy most będzie większy od obecnego. Jego długość wyniesie 50 m, a szerokość 19 m. Będzie to obiekt jednoprzęsłowy ze wzmocnieniem w formie podwieszenia. Połączenie obiektu z nasypem drogowym zaprojektowano za pomocą przyczółków żelbetowych. Dodatkowo, roboty obejmą wykonanie izolacji przeciwwodnych, ustawienie barier ochronnych oraz balustrad na obiekcie i dojazdach do niego, umocnienie skarp i koryta rzeki oraz wykonanie powierzchniowego odwodnienia. Wszystkie elementy wyposażenia z betonu będą wykonane w kolorystyce materiału naturalnego, deski gzymsowe zaprojektowano w kolorze zielonym, a balustrady na obiekcie jako szare.

 

Zakończenie robót budowlanych związanych z przebudową mostu wraz z rozbudową ul. Żeglarskiej i wprowadzeniem docelowej organizacji przewidziano na koniec listopada. Koszt zadania to ponad 36,6 mln zł. Inwestycja to komponent projektu unijnego pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”.

 

Most w ciągu ul. Żeglarskiej stanowi jeden ze 115 obiektów mostowych na terenie miasta.

 

designed by net-line.pl