Waks i przyjaciele. Opowieść o profesorze Andrzeju Waksmundzkim – zaproszenie na spotkanie autorskie

Data dodania: 12 luty 2024
Waks i przyjaciele. Opowieść o profesorze Andrzeju Waksmundzkim – zaproszenie na spotkanie autorskie

16 lutego o godz. 16.00 w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka (ul. Radziszewskiego 16, Lublin) odbędzie się spotkanie poświęcone książce „Waks i przyjaciele. Opowieść o profesorze Andrzeju Waksmundzkim”.

W małej Sali Widowiskowej Chatki Żaka spotkamy się z prof. dr hab. Moniką Waksmundzką-Hajnos – absolwentką Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS, emerytowaną pracowniczką Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Prof. Waksmundzka-Hajnos jest autorką książki biograficznej „Waks i przyjaciele. Opowieść o profesorze Andrzeju Waksmundzkim” poświęconej jej ojcu, profesorowi Andrzejowi Waksmundzkiemu – wybitnemu fizykochemikowi i inicjatorowi badań nad pierwszymi w Polsce światłowodami (1975 rok, Wydział Chemii). Profesor Andrzej Waksmundzki w ciągu kilkunastu lat od swojego przyjazdu do Lublina stał się autorytetem naukowym i wychowawcą wielu pokoleń chemików.

Biografia prof. Andrzeja Waksmundzkiego to niemały rozdział historii jego rodzinnego Podhala, tradycji przedwojennego kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, trudnych czasów II wojny światowej, a także powstania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i pierwszych dekad jego funkcjonowania. Profesor rozpoczął pracę na UMCS jesienią 1945 roku, obejmując funkcję zastępcy profesora w Katedrze Chemii Fizycznej. Z zapałem podejmował prace naukowe i organizatorskie przy współtworzeniu kadr naukowo-dydaktycznych i infrastruktury naukowej pierwszego nowo powstałego uniwersytetu w powojennej Polsce. Do dziś dorobek naukowy prof. Andrzeja Waksmundzkiego ceniony jest zarówno w kraju, jak i za granicą, a on sam zyskał miano ojca Lubelskiej Szkoły Chromatografii, Lubelskiej Szkoły Światłowodów oraz wychowawcy kadr naukowych wielu lubelskich uczelni – tak zwanego „profesora profesorów”.

Spotkanie odbędzie się w międzypokoleniowym gronie współpracowników naukowych profesora, jego byłych studentów i doktorantów, kolegów i przyjaciół z Wydziału Chemii UMCS, a także członków rodzin Waksmundzkich i Hajnosów, ich potomków i przyjaciół. Wraz z przedstawicielami władz uniwersytetu, wydziału i instytutu potykamy się, aby wspólnie z autorką książki i przybyłymi gośćmi przypomnieć sobie najważniejsze fakty z dzieciństwa i młodości profesora, porozmawiać o niełatwej drodze kształcenia, wielkich życiowych wyborach i ciężkich doświadczeniach niemieckiej okupacji w czasie II wojny światowej.

Uczestnicy spotkania będą mieli okazję poznać bliżej sylwetkę wybitnego naukowca i człowieka o wielkiej pasji do odkrywania świata.

Profesorzy Wydziału Chemii UMCS – niegdyś studenci i doktoranci, a z czasem i przyjaciele profesora „Waksa”: prof. dr hab. Andrzej Dawidowicz i prof. Paweł Mergo przedstawią zarys jego biografii naukowej, przypominając ogromny wkład jaki wniósł w rozwój polskich technologii światłowodowych. Dorobek prof. Andrzeja Waksmundzkiego to ponad 330 artykułów naukowych, 53 referaty i artykuły przeglądowe, 11 wydawnictw książkowych, dziesiątki komunikatów i posterów prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz 21 patentów.

Publikacja została wydana przez Wydawnictwo UMCS, dzięki wspólnym staraniom Wydziału Chemii UMCS, Instytutu Nauk Chemicznych UMCS i Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Wstęp wolny – po wcześniejszej rejestracji, która potrwa do 15.02.2024 r. Link do formularza zgłoszeniowego dostępny jest na stronie: umcs.pl: https://www.umcs.pl/pl/enqForm,-waks-i-przyjaciele-opowiesc-o-profesorze-andrzeju-waksmundzkim-spotkanie-autorskie-16-02-2024-r-godz-16-00,1722.html

designed by know-line.pl