Warsztaty Literackie. Spotkanie połączone z promocją antologii pt. „… bezokolicznik życia"

Data dodania: 03 październik 2011

Warsztaty Literackie
Spotkanie połączone z promocją antologii pt. „… bezokolicznik życia"

05.10.2011
Kiedy: 18.00
Gdzie: ul. Narutowicza 32 II piętro Dział Edukacji Kulturalnej

Spotkanie powakacyjne uczestników WARSZTATÓW LITERACKICH połączone z promocją antologii pt. „… bezokolicznik życia”, tekstów uczestników Warsztatów i laureatów konkursu literackiego Kajet. Bezpośrednio po wręczeniu Państwu tomików zapraszamy na spotkanie warsztatowe.
Prosimy o wcześniejsze dostarczenie własnych tekstów literackich, pod adres Centrum Kultury ul. Narutowicza 32 20-016 Lublin z dopiskiem Warsztaty Literackie lub na program@ck.lublin.pl lub edukacja@ck.lublin.pl

Warsztaty Literackie to cykliczne spotkania mające na celu analizę tekstów poetyckich i prozatorskich uczestników . Spotkania te uczą dyscypliny słowa, umiejętności konstrukcji obrazu poetyckiego, zastosowania metafory czy składanej narracji. Pomagają w umiejętności wartościowania własnych prób literackich, rozpiętości wyobraźni, dostrzeganiu wrażliwości, możliwości językowych, świadomości pisania poszukiwania formuł zapisu w słowie, emocji, wrażeniach, sytuacjach ważnych dla autorów. Przybliżają zagadnienia z dziedziny poetyki wiersza czy literatury. Warsztaty Literackie zapoczątkował w 1994 roku prof. Andrzej Sulikowski KUL, kontynuowali je prof. Józef Fert KUL, dr Andrzej Niewiadomski UMCS, obecnie prowadzi je dr Arkadiusz Bagłajewski – krytyk i redaktor naczelny kwartalnika literackiego Kresy, pracownik naukowy UMCS. Zajęcia maja charakter otwarty, są bezpłatne, kierowane do osób piszących i zainteresowanych twórczością literacką. W spotkaniach tych bierze udział młodzież szkół średnich, studenci i dorośli różnych profesji. Wybrane reprezentatywne teksty uczestników Warsztatów są rokrocznie drukowane w formie antologii, wspólnie z utworami laureatów konkursu literackiego dla młodzieży gimnazjów,
szkół średnich Lublina i województwa lubelskiego „Kajet” w ramach Sceny Młodych.

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa. Zajęcia odbywać się będą w pierwszą środę każdego miesiąca o godz. 18.00 na ul. Narutowicza 32 II piętro Dział Edukacji Kulturalnej pok.202. Zapraszamy.

Przedstawiane do lektury wybrane utwory poetyckie i prozatorskie uczestników Warsztatów Literackich 2010/2011 są efektem comiesięcznych spotkań, które prowadziłem w Centrum Kultury w Lublinie od października 2010 do czerwca 2011 roku. Brakuje w tym wyborze, jak i w poprzednich, o czym pisałem już we wprowadzeniu do tomiku wydanego w 2010 roku tego, co stanowi o swoistym klimacie spotkań – głośnej lektury, moich uwag i komentarzy warsztatowych. Chciałbym przeto przypomnieć w tym miejscu dwie rady, udzielane na naszych spotkaniach w pierwszą środę każdego miesiąca.

Pierwsza rada: jeśli musisz – pisz! Druga: jeśli piszesz – czytaj! Te proste rady, takimi prostymi wydają się pozornie. W istocie – jeśli odnosimy się do pierwszej rady, pojawić się mogą rozliczne pytania. Na przykład – czy zawsze należy zapisywać wszystkie swoje pomysły (zachwyty i rozczarowania światem – te drugie są znacznie częstsze), nawet jeśli nasze pisanie jest niewprawne, często przykryte „cudzym głosem”? I tu w sukurs przychodzi druga rada – otóż po to, by nie imitować, nie powielać cudzych głosów, także tych odległych (na przykład – młodopolskich), co się często zdarza, by nie popaść w sidła grafomanii – trzeba czytać. Czytać innych, by budować swój warsztat. Czytać innych, by podpatrywać, jak oni to robią. Czytać innych, by mieć świadomość, która wcale nie musi paraliżować, trudności w pisaniu. Dopiero wtedy, kiedy uświadomimy sobie, w jakim miejscu jesteśmy, możemy pisać „od siebie”, pracując nad swoim warsztatem. Zadanie trudne, ale ambitne. Jeśli je wykonamy – możemy mieć nadzieję, że powstanie wiersz czy opowiadanie, które będą interesowały także innego czytelnika, a nie pozostaną jedynie świadectwem naszego stanu emocjonalnego, ubranego w bardziej czy mniej odległe języki literackie. Ale może już wystarczy tych rad, formułowanych jako wstęp do lektury pomieszczonych w niniejszym tomiku utworów literackich – różnej zresztą próby. Są tu, jak w tomikach z lat minionych, utwory zdecydowanie wyższej próby artystycznej i teksty słabsze. Ale nie musimy się oszukiwać – pojawiały się i takie, i takie propozycje do omówienia na warsztatach. Pojawią się więc i w tym wyborze.

Te uwagi dotyczą także uczestników konkursu literackiego „Kajet 2011”, których nagrodzone i wyróżnione utwory drukujemy tradycyjnie w części niniejszej publikacji. Staraliśmy się nagrodzić i wyróżnić takie próby literackie, które są świadectwem autentycznego przeżycia i poszukiwań autentycznego, nie „cudzego”, nie podpatrzonego języka. Niektóre z utworów są na granicy literackich spełnień, częściej – interesujących poszukiwań. Na konkurs wpłynęło także wiele zestawów wierszy i opowiadań, które nie zostały zauważone przez jury konkursowe. Nie musi to wszakże znaczyć, że w kolejnej edycji „Kajetu” niektóre spośród nich nie przekonają jurorów do nagród i wyróżnień.
Przyjemnej lektury.
Arkadiusz Bagłajewski

Dane kontaktowe:
Dział Edukacji Kulturalnej
Centrum Kultury w Lublinie
ul. Narutowicza 32
tel. (081) 536-68-30
edukacja@ck.lublin.pl

designed by know-line.pl